uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

121 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Martin Holtzhey, 1738, erepenning, NG-VG-1-408

Zilveren penning. Voorzijde: Minerva met schild, speer en een geopend boek zit onder olijfboom waarin drie wapenschilden hangen; rechts van haar uil. Keerzijde: laurier- en klimoptak met twee linten samengebonden tot krans; daarbinnen leeg veld

Martin Holtzhey, 1742, historiepenning, NG-VG-1-2332

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Van Imhoff's schip 'Hersteller', voorgegeaan door genius met hoorn van overvloed en offerschaal; op achtergrond schepen en land binnen omschrift; afsnede: opschrift

Martin Holtzhey Johan George Holtzhey, 1742 - 1756, historiepenning, NG-VG-1-2337

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: twee gehelmde krijgers, voorstellende Frederik II van Pruisen en Karel van Lotharingen, in Romeinse wapenrusting, met tussen hen in geketende Bellona met fakkel en zwaard, verwelkomen de Vrede, afgebeeld als…

Martin Holtzhey, 1743, historiepenning, NG-VG-1-2356

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: beschenen door hemellicht, zit VOC, in gedaante van gekroonde vrouw, op voetstuk met VOC-monogram, terwijl zij in ene hand weegschaal, in andere zwaard omwonden met lauwerkrans houdt; op haar schoot liggen de kronen van de…

Martin Holtzhey, 1744, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2385-B

Zilveren penning. Voorzijde: Holland, afgebeeld als vrouw met vrijheidshoed op speer en Mercuriusstaf zit in de Hollandse tuin tussen koopmanswaar, naast haar leeuw met pijlenbundel en bijbel op een altaar binnen omschrift. Keerzijde: oorlogsgod met zwaard in hand probeert van binnenuit de tempel…

Martin Holtzhey, 1746, erepenning, NG-VG-1-2421

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door leeuw en griffioen elk met banier boven hoorn van overvloed en wimpel met opschrift binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen slangerond, omwonden met olijftakken

Martin Holtzhey, 1746, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2426

Zilveren penning. Voorzijde: Nederlandse maagd met vrijheidshoed op speer en Mercuriusstaf met olijftak in handen, staande in tuin; naast haar ligt leeuw met zwaard en pijlenbundel in zijn klauwen; op de achtergrond een stad die beschoten wordt binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde:…

Martin Holtzhey, 1747, historiepenning, NG-VG-1-2433

Zilveren penning met gat erin. Voorzijde: naar elkaar gewende borststukken van man en vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen samengevlochten oranjetak en eikentak

Johan George Holtzhey Martin Holtzhey, 1802, familiepenning, NG-VG-1-3114

Zilveren penning. Voorzijde: beschenen door stralend alziend oog in driehoek geven man en vrouw, staande in grote zuilenhal aan weerszijde van brandend altaar, waarvan basis is versierd met kinderfiguurtje, elkaar hand binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen krans, bestaande uit wijnrank met…

Martin Holtzhey, 1747, penning, NG-2001-17-M

Zilveren penning van de verheffing van Willem Karel Hendrik Friso tot stadhouder Willem IV in 1747. In de vorm van een wapen met draagoog. Voorzijde: Profiel van Willem IV naar links met daarboven kroon met handen met omschrift. Keerzijde: wapen met kroon met omschrift.