Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Vrede van Hubertusburg, penning…

Johann Leonhard Öxlein, 1763, historiepenning, NG-VG-1-2635

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Frankfurt aan rivier, beschenen door stralende driehoek met daarin naam van Jehovah in Hebreeuws; op voorgrond Mercuriusstaf en twee gekruiste hoorns van overvloed binnen omschrift; afsnede: leeg. Keerzijde: opschrift binnen sierrand van bladertakken.

Eeuwfeest van de stichting van het…

Daniel Friedrich Loos, 1805, historiepenning, NG-VG-1-3140

Zilveren penning. Voorzijde: vluchteling met stok en wapenschild knielt neer temidden van twee gekroonde vrouwen, elk met haar eigen wapenschild, voorstellende, links Engeland en rechts Pruisen; Engeland overhandigt aan Pruisen tekening van het gebouw voor de opvang van de vluchtelingen binnen…

Vijfentwintigjarig…

David van der Kellen (1804-1879), 1838, historiepenning, NG-VG-1-3816

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met eikekrans binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde vrouw methermelijnen mantel, voorstellende koningschap, zit onder wimpel met opschrift op antiekschip en houdt met beide handen roer vast binnen omschrift; afsnede: jaartal

Frans II tot Duits keizer gekozen…

anoniem, 1792, historiepenning, NG-VG-1-3020

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde vrouw houdt lauwerkrans boven op altaar liggende keizerskroon en zwaard binnen omschrift; afsnede: opschrift

Feest ter ere van Manneken Pis, de…

Etienne Jacques Dubois (mogelijk), 1820, historiepenning, NG-VG-1-3436

Zilveren penning. Voorzijde: plassend jongetje, voorstellende Manneken Pis, in siernis; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschrift