131 resultaten gevonden


Johan George Holtzhey, 1751, historiepenning, NG-VG-1-2553

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Veere en Vlissingen, afgebeeld als vrouwen met wapenschild staan voor het stamhuis Oranje, afgebeeld als gekroonde vrouw met wapenschild binnen omschrift; afsnede: opschrift

Johan George Holtzhey, 1752, historiepenning, NG-VG-1-2572

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Herkules met knots en leeuwehuid, voorstellende Willem IV, rijdend op zonnewagen op wolken; daaronder wereldbol met opschrift HOLANDIA binnen omschrift; afsnede: opschrift

Johan George Holtzhey, 1753, prijspenning, NG-VG-1-2584

Zilveren penning. Voorzijde: Godsvrucht, afgebeeld als gesluierde vrouw met kruis, neemt jongeman bij arm en wijst hem op tempel in stralenkrans op bergtop; naast haar altaar, waarop opengeslagen bijbel ligt; op basis een brandend hart binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: jongeman met…

Johan George Holtzhey, 1753, familiepenning, NG-VG-1-2586-A

Zilveren penning. Voorzijde: gevleugelde Tijd met gevleugelde zandloper op hoofd wordt meegevoerd door gevleugeld jongetje met zeis in hand; rechts tussen twee oranjebomen een obelisk met opschrift XXV binnen een cartouche; bovenop obelisk nest van pelikaan, die zijn jongen voedt met zijn eigen…

Johan George Holtzhey, 1759, historiepenning, NG-VG-1-2609

Zilveren penning. Voorzijde: Perseus, voorstellende Ferdinand van Brunswijk, met Medusaschild en slagwapen in hand, boven zijn hoofd een stralende ster, staat temidden van Frans wapentuig, lelievlaggen en een gebroken schild; op achtergrond vluchtende Franse leger binnen omschrift; afsnede:…

Johan George Holtzhey, 1763, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2628

Zilveren penning. Voorzijde: Nederlandse maagd, afgebeeld als gehelmde vrouw met commandostaf zit tussen koopwaar, aan haar voeten Nederlandse leeuw met pijlenbundel; op achtergrond schepen op zee binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Mars zittend op krijgstrom temidden van wapentuig,…

Johan George Holtzhey, 1763, historiepenning, NG-VG-1-2630

Zilveren penning. Voorzijde: Neptunus met drietand en Apollo met lier schudden elkaar hand in tempel boven brandend altaar; Janus-kop en wapenschild boven toegang tot tempel, waarvan zuilen eveneens versierd zijn met wapenschilden; rechts komt engeltje aanvliegen met wapenschild; op voorgrond doen…

Johan George Holtzhey, 1767, historiepenning, NG-VG-1-2692

Zilveren penning met draagring. Voorzijde: borststuk jongeman binnen omschrift. Keerzijde: borststuk vrouw binnen omschrift

Johan George Holtzhey, 1768, erepenning, NG-VG-1-2697

Zilveren penning. Voorzijde: geknotte boom, waaraan nog een tak groeit; daaronder liggen een ploeg, een schild waar een slang in bijt, een visnet, een weegschaal, een bul met zegel, een boek met daarop schrijfgerei en blokken hout, beschenen door stralend rond waarin letter L te lezen is binnen…

Johan George Holtzhey, 1768, penning, NG-VG-1-2705

Zilveren penning. Voorzijde: jongeman, voorstellende de zoon uit het huwelijk, verricht offer boven brandend altaar, dat wordt beschenen door hemellicht uit wolken en kroont met bloemenkrans twee wapenschilden die aan zuil hangen binnen omschrift; afsnede: datum. Keerzijde: opschrift onder wolk,…