Aanvang van het jaar 1747, op het…

Martin Holtzhey, 1746, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2428

Zilveren penning. Voorzijde: Nederlandse maagd met vrijheidshoed op speer en Mercuriusstaf met olijftak in handen, staande in tuin; naast haar ligt leeuw met zwaard en pijlenbundel in zijn klauwen; op de achtergrond een stad die beschoten wordt binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde:…

Aanvang van het jaar 1753

Johan George Holtzhey, 1753, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2582

Zilveren penning. Voorzijde: Nederland, afgebeeld als gehelmde vrouw, zit in gedachten te lezen, naast haar Mercurius met staf en gevleugelde helm leunend op stapel koopwaar binnen omschrift. Keerzijde: zon en halve maan beschijnen wereldbol waarop pijlenbundel, hoorn van overvloed en Mercuriusstaf…

Aanvang van het jaar 1770

anoniem, 1770, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2714

Zilveren penning. Voorzijde: altaar versierd met slangerond, waarop een phoenix herrijst uit vlammen onder wimpel met opschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift onder genius met slangerond, die hoorn van overvloed omkeert en boven gekruiste palm- en oranjetak

Aanvang van het jaar 1782 en de…

Johannes Michiel Lageman, 1782, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2850

Zilveren penning. Voorzijde: beschenen door hemellicht knielt man met vrijheidshoed op lans en wapenschild aan zijn voeten bij lege hoorn van overvloed, waategen scheepsroer rust binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: opschrift boven een anker, dat tegen steen rust en guirlande

Aanvang van het jaar 1746, op de…

Nicolaas van Swinderen, 1745, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2408

Zilveren penning. Voorzijde: man in wapenrusting, leunend op zijn elleboog en met zijn zwaard tussen zijn benen, is gezeten op een hoop stenen; op de achtergrond een leger in gelid voor een versterkte stad binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: vrouw met palmtak en anker staande op wapentuig…

Aanvang van het jaar 1744

Martin Holtzhey, 1743, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2359

Zilveren penning. Voorzijde: Tijd met zandloper, zeis en slangerond omwonden met bladerloof, staande op dierenriem, beschenen door opgaande zon binnen omschrift. Keerzijde: Nederlandse maagd, vergezeld door leeuw met pijlenbundel, houdt weegschaal en geopend boek in handen binnen omschrift; afsnede:…

Aanvang van 1745, op de hoop dat de…

Martin Holtzhey, 1744, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2381

Zilveren penning. Voorzijde: Holland, afgebeeld als vrouw met vrijheidshoed op speer en Mercuriusstaf zit in de Hollandse tuin tussen koopmanswaar, naast haar leeuw met pijlenbundel en bijbel op een altaar binnen omschrift. Keerzijde: oorlogsgod met zwaard in hand probeert van binnenuit de tempel…

Aanvang van het jaar 1747, op de…

anoniem, 1747, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2425

Zilveren penning. Voorzijde: Nederland, in gedaante van vrouw met vrijheidshoed op speer en palmtak in een gesloten tuin, waarvoor leeuw met getrokken zwaard en pijlenbundel waakt binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder jaartal, doorsneden door bladermotieven

Aanvang van het jaar 1750

Johan George Holtzhey, 1750, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2538

Zilveren penning. Voorzijde: Nederlanden, afgebeeld als vrouw met vrijheidshoed op lans en olijftak en offerschaaltje, zit onder vruchtdragende oranjeboom; aan haar voeten een leeuw met pijlenbundel; met haar rechter arm leunt zij op altaar binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde:…

Aanvang van het jaar 1760

Johan George Holtzhey, 1760, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2619

Zilveren penning. Voorzijde: Holland, afgebeeld als vrouw met vrijheidshoed op speer en Mercuriusstaf zit in de Hollandse tuin tussen koopmanswaar, naast haar leeuw met pijlenbundel en bijbel op een altaar binnen omschrift. Keerzijde: landschap doorsneden door rivier, waarboven nog donkere wolken…