Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Londonderry door Willem III ontzet

anoniem, 1689, historiepenning, NG-VG-1-1473

Zilveren penning. Voorzijde: onder stralende zon kronen Overvloed en Dapperheid borstbeeld van Willem III met lauwerkrans staand op voetstuk met opschrift, op achtergrond naderende vloot. Keerzijde: onder bliksemstralen houden Armoede en Dienstbaarheid gebroken krans boven borstbeeld van Lodewijk…

Nicolaas Witsen, burgemeester van…

anoniem, 1685, historiepenning, NG-VG-1-1478

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gehelmd wapenschild binnen omschrift

Ondertrouw van Karel II van Spanje…

Monogrammist MB (medailleur), 1689, historiepenning, NG-VG-1-1480

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: twee vrouwen waarvan ene met kroon en scepter en andere met hoorn van overvloed houden ieder brandend hart op altaar met opschrift binnen omschrift; kantschrift

Overwinning van Willem III op…

Jan Luder, 1690, historiepenning, NG-VG-1-1497

Zilveren penning. Voorzijde: Willem met zwaard en ster te paard, aan overzijde van rivier vijandelijke leger binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Willem in Romeinse kledij met hand rustend op brandend altaar zet Hibernia vrijheidhoed op, terwijl Jacobus en Frans soldaat vluchten binnen…

Intocht van Willem III in Dublin

Jan Luder, 1690, historiepenning, NG-VG-1-1500

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Willem in Romeinse kledij met hand rustend op brandend altaar zet Hibernia vrijheidshoed op, terwijl Jacobus en Frans soldaat vluchten binnen omschrift; afsnede: opschrift.