Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Oprichting van een standbeeld voor…

Alfred Emile O'Hara de Nieuwerkerke, 1845, historiepenning, NG-VG-1-3929

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: ruiterstandbeeld op sokkel, versierd met gekroond wapenschilden binnen omschrift; afsnede: datering.

Overlijden van Willem II, koning…

Johannes Petrus Schouberg, 1849, historiepenning, NG-VG-1-3981

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gesluierde vrouw met omgekeerde,gedoofde fakkel in linker- en krans in rechterhand, zit rouwend naast sokkel waaroplijkbus staat, waarom zij haar rechterarm slaat binnen omschrift; afsnede: opschrift

Vijfentwintigjarig huwelijk van…

Johannes Petrus Schouberg, 1850, historiepenning, NG-VG-1-3998

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder sterbinnen gelijkzijdige driehoek, omschrift en tot krans samengebonden acacia- en wilgetak

Overlijden van de schilder Jan…

Johan Philip van der Kellen, 1853, historiepenning, NG-VG-1-4030

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gedeeltelijk met sluier bedekte, en met krans omhangen lijkbus, waartegen een omgekeerde, gedoofde fakkel rust; aan voet ervan liggen een palmtak en een palet met penselen binnen omschrift.

Opening van de internationale…

John Pinches, 1854, historiepenning, NG-VG-1-4059

Zilveren penning. Voorzijde: vrouw met lauwerkrans op hoofd opent met sleutel in haar rechterhand toegangsdeuren tot expositie; links een lam met krans om nek, rechts een helm. Keerzijde: tentoonstellingsgebouw binnen omschrift.