Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Ziekte van kardinaal Richelieu

anoniem, 1643, historiepenning, NG-VG-3-1186

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: zieke leeuw, aangevallen door twee honden binnen omschrift

Overwinning van de Oostenrijkers…

Johann Michael Scharff, 1850, historiepenning, NG-VG-1-3991

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: engel met bazuin en lauwerkrans inhanden binnen omschrift

Opening en inwijding van de Nieuwe…

David van der Kellen (1804-1879), 1845, historiepenning, NG-VG-1-3933

Zilveren penning. Voorzijde: nieuwe beursgebouw binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschriftonder gekroond wapenschild, rustend op twee palmtakken

Vijfentwintigjarig bestaan van de…

anoniem, 1849, historiepenning, NG-VG-1-3995

Zilveren penning. Voorzijde: opschrift binnen eikekrans. Keerzijde: opschrift.

Maastricht door België aan…

Jacob Wiener, 1841, historiepenning, NG-VG-1-3866

Zilveren penning. Voorzijde: gekroonde vrouw met wapenschild en sleutels, voorstellende stad Maastricht, zit op rots afkomstig uit St. Pietersberg; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild.