Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Vroedschapspenning van de stad…

Theodorus Casparus van Berckel, 1704, vroedschapspenning, NG-VG-5-2

Schutterij van Utrecht, penning die…

Roelof van Cuylenburch, 1661, schutterspenning, NG-VG-10-41-A