Geveltop met twee weesjongens ter…

Ignatius van Logteren, 1725, geveltop, BK-BFR-277

Tegen een van boven drielobbig timpaan bevindt zich in het midden een cartouche met links en rechts een zijdelings afhangende gebroken S-voluut. Op elk dezer staat half leunend tegen de cartouche een levensgrote weesjongen: de rechter laat de over elkaar liggende handen rusten op een bal; de linker,…