Bord, fragment, met op het plat een…

anoniem, ca. 1650 - ca. 1690, bord (vaatwerk), BK-1979-22-H

Rond bord (fragmentarisch) van blauw beschilderde faience, met een Wan-Li rand en een vogel op het plat. Het bord is een bodemvondst uit Delft.

Bord met op het plat een figuur en…

anoniem, ca. 1640 - ca. 1660, bord (vaatwerk), BK-1976-69

Rond bord van blauw beschilderde faience. Op het plat is een figuur en een leeuw in een landschap (Holland) geschilderd. Het bord is een bodemvondst uit Delft.

Bord, rond en diep, polychroom…

anoniem, ca. 1750 - ca. 1790, bord (vaatwerk), BK-NM-2677-E

Diep gemerkt rond bord van veelkleurig beschilderde faience. Op het plat is een pot met bloemen geschilderd en een rand met vijf gestileerde bloemen (?). Het bord is in 1952 in bruikleen afgestaan aan het Museum Slot Zuijlen te Oud-Zuijlen.

Bord van veelkleurig beschilderde…

De Grieksche A (mogelijk), ca. 1740 - ca. 1760, bord (vaatwerk), BK-NM-13349-B

Rond bord van veelkleurig beschilderde faience. Op het plat is een bloemenmand in een vijhoekig vak geschilderd, met daar omheen vijf vakken met elk een bloemenmand. De bloemenmanden zijn geschilderd in de kleuren geel, groen, paars, rood en lichtbruin. Het bord is gemerkt.

Bord van veelkleurig beschilderde…

anoniem, ca. 1740 - ca. 1780, bord (vaatwerk), BK-NM-13351-C

Rond bord van veelkleurig beschilderde faience, beschilderd met bloemen en bloemmotieven in de kleuren groen, rood en blauw. Bij het bord horen drie identieke borden met invnrs. BK-NM-13351-a,BK-NM-13351-b en BK-NM-13351-d.

Bord, beschilderd met naakte figuur…

anoniem, ca. 1625 - ca. 1650, bord (vaatwerk), BK-1975-42

Rond bord van blauw beschilderde faience. Op het plat is een naakte figuur, zittend op een dolfijn geschilderd en langs de rand een geometrische band. Het bord is een bodemvondst.

fragmentarisch bord

anoniem, ca. 1635 - ca. 1665, bord (vaatwerk), BK-1976-28

fragmentarisch rond bord van blauw beschilderde faience. Op het plat is een ruiter met een pistool geschilderd en driehoeken op de rand. Van het bord ontbreekt een groot driehoekig stuk. Het bord is een bodemvondst uit Amsterdam.

Bord

anoniem, ca. 1635 - ca. 1655, bord (vaatwerk), BK-1980-36

Rond bord van blauw beschilderde faience. Op het plat zijn kannen en fluitglazen geschilderd en op de rand een geometrische band. Het bord is een bodemvondst uit Delft.

fragentarisch bord, in blauw…

anoniem, ca. 1650 - ca. 1670, bord (vaatwerk), BK-1975-64

fragmentarisch bord van blauw beschilderde faience. Op het bord is een landschap geschilderd met de voorstelling van Job op de mestvaalt of de Barmhartige Samaritaan met voorbijgaande priester. Het bord is een bodemvondst, delen van de rand ontbreken.

Bord met op het plat in blauw een…

anoniem, ca. 1650 - ca. 1675, bord (vaatwerk), BK-1980-35

Rond bord van blauw beschilderde faience. Op het plat is een riviergezicht met schepen geschilderd. Het bord is een bodemvondst uit Delft.