Model voor een klamp van een…

anoniem, ca. 1750 - ca. 1775, klamp, BK-NM-9944-D

Model voor een gietvorm van een klamp van een boekslot. Versierd met een in rococo-ornament gevatte voorstelling van Simson die de leeuw doodt.

Model voor een klamp van een…

anoniem, ca. 1750 - ca. 1775, model, BK-NM-9946

Het uit tin gegoten model voor een gietvorm is versierd met een door rococo-ornament en bloemen omgeven voorstelling van de priester Simeon met het Christuskind, Maria en Josef en de profetes Anna.

Model voor een klamp van een…

anoniem, ca. 1750 - ca. 1775, klamp, BK-NM-9944-A

Model voor een gietvorm van een klamp van een boekslot. Versierd met een in rococo-ornament gevatte voorstelling van Hagar en haar zoon Ismaël in de woestijn.

Model voor een klamp van een…

anoniem, ca. 1750 - ca. 1775, klamp, BK-NM-9944-F

Model voor een gietvorm van een klamp van een boekslot. Versierd met een in rococo-ornament gevatte voorstelling van het gevecht van Jakob met de engel.

Model voor een ornament van een…

, ca. 1750 - ca. 1775, model, BK-NM-9947

Het uit tin gegoten model voor een gietvorm is versierd met een door rococo-ornament omgeven vrouwenfiguur met een hoorn met bloemen.

Model voor een klamp van een…

anoniem, ca. 1750 - ca. 1775, klamp, BK-NM-9944-C

Model voor een gietvorm van een klamp van een boekslot. Versierd met een in rococo-ornament gevatte voorstelling van Kaïn die zijn broer Abel doodt.

Model voor een beugel van een…

anoniem, ca. 1750 - ca. 1775, beugel (sluitmiddel), BK-NM-9944-B

Model voor een gietvorm van een beugel van een boekslot. Versierd met een in rococo-ornament gevatte voorstelling van het visioen van de profeet Elia die in een vuurwagen ten hemel vaart.

Model voor een begel van een…

anoniem, ca. 1750 - ca. 1775, beugel (sluitmiddel), BK-NM-9944-E

Model voor een gietvorm van een beugel van een boekslot. Versierd met een in rococo-ornament gevatte voorstelling van Abraham die weerhouden wordt om zijn zoon Isaäk te offeren.

Model voor een klamp van een…

anoniem, ca. 1750 - ca. 1775, model, BK-NM-9945

Het uit tin gegoten model voor een gietvorm is versierd met een door slingers omgeven rond medaillon waarin een voorstelling van een vrouwenfiguur met wetstafel en kind.