2 resultaten gevonden


Moses de Vries, 1859, prijspenning, NG-VG-6-62

Tinnen penning. Voorzijde: vrouw in antieke kledij, voorstellende Nijverheid, houdt in geheven linkerhand tak, waar bijen omheen zwermen en in uitgestrekte rechterhand lauwerkrans boven kapiteel, waarop gekroond wapenschild staat, torso, vaas, palet, graadboog, sextant, zaag, liniaal, driehoek,…

Moses de Vries, 1872, historiepenning, NG-VG-1-4276-D

Tinnen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild voor vrijheidshoed op speer, naast opschrift, boven wimpel met opschrift binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: soldaat met vaandel en getrokken zwaard verjaagt vrouw, die zwaard in hand houdt en juk laat vallen; op achtergrond toren en schip binnen…