Wandkast

Franz Xaver Fortner, 1844, meubilair, BK-1996-15

Melkkan van messing

Jan Eisenloeffel, ca. 1900 - ca. 1910, melkkan, BK-1974-106-F

Theepot van messing

Jan Eisenloeffel, ca. 1900 - ca. 1910, theepot, BK-1974-106-C

Suikerpot van messing

Jan Eisenloeffel, ca. 1900 - ca. 1910, suikerpot, BK-1976-149-F

Theebus van messing

Jan Eisenloeffel, ca. 1900 - ca. 1910, theebus, BK-1976-149-D

Theepot van messing

Jan Eisenloeffel, ca. 1900 - ca. 1910, theepot, BK-1966-17-B

Theebus van messing

Jan Eisenloeffel, ca. 1900 - ca. 1910, theebus, BK-1974-106-D

Theepot van messing

Jan Eisenloeffel, ca. 1900 - ca. 1910, theepot, BK-1976-149-B

Waterketel

Jan Eisenloeffel, ca. 1900 - voor 1908, waterketel, BK-1973-28-A

Beschuittrommel van roodkoper en…

Jan Eisenloeffel, ca. 1900 - ca. 1925, beschuittrommel, BK-1984-19