Portret van een onbekende man

Servaes Cardon, 1646, buste, BK-2010-17

Borstbeeld van een onbekende man van ongeveer 40 jaar oud. De man heeft een korte sik, een snor en golvend haar tot op zijn schouders. Hij gaat gekleed in een wambuis en een mantel, met daaronder een hoogsluitend hemd met een platte kraag.

Drinkebroers

Jan Pieter van Baurscheit (de Oude), ca. 1700, beeldhouwwerk, BK-2006-19

Beeldengroep van terracotta, in twee separaat gemodelleerde en gebakken delen. Links en rechts van een tafel, vervaardigd van een boomstronk, zittten twee boertige types, elk met een bierpul. De mannen lijken elkaar met wantrouwen te bejegenen. Op tafel liggen een mes en een worst (?).

Gaspar de Crayer (1584-1669),…

Lucas Faydherbe (toegeschreven aan), ca. 1640, beeldhouwwerk, BK-1977-22

Portretbuste van terracotta, voorstellende Gaspar de Crayer. Hij draagt een medaille met de beeltenis van koning Filips III van Spanje.

De Dag

Artus Quellinus (I), naar Michelangelo, 1658, beeldhouwwerk, BK-2012-62

Halfopgerichte naakte mansfiguur met baard, als personificatie van de Dag, op integraal voetstuk.

Sint-Petrus

Artus Quellinus (I), 1658 - 1659, beeld, BK-2012-11

Terracotta voorstudie voor het marmeren Petrusbeeld van Artus Quellinus in de Andrieskerk te Antwerpen (1658); de voorzijde nauwkeurig uitgewerkt, de achterzijde globaler van afwerking; twee ontluchtingsgaten. Petrus staat naast het omgekeerde kruis, dat verwijst naar zijn martelaarschap. Aan de…