Schaal

Weesper porseleinfabriek, ca. 1759 - ca. 1771, schaal, BK-1989-21

Theepot

Weesper porseleinfabriek, ca. 1759 - ca. 1771, theepot, BK-NM-10321-A

Kop en schotel

Weesper porseleinfabriek, ca. 1759 - ca. 1771, kop-en-schotel, BK-14559-C

Schotel

Weesper porseleinfabriek, ca. 1769 - ca. 1771, schotel, BK-16534

Kop en schotel met een veelkleurig…

Weesper porseleinfabriek, ca. 1759 - ca. 1771, kop-en-schotel, BK-14559-M-F

Kop en schotel

Weesper porseleinfabriek, ca. 1769 - ca. 1771, kop-en-schotel, BK-1969-151

Kop en schotel

Weesper porseleinfabriek, ca. 1765 - ca. 1770, kop-en-schotel, BK-15545

Botervloot

Weesper porseleinfabriek, ca. 1759 - ca. 1771, botervloot, BK-14559-A

Paar zoutvaten

Weesper porseleinfabriek, ca. 1764 - ca. 1768, zoutvat, BK-1987-12-B

Terrine met onderschotel,…

Weesper porseleinfabriek, ca. 1769 - ca. 1770, terrine, BK-14542