Schotel, behorend bij kop,…

Limoges?, 1795 - 1805, schotel, BK-NM-13968-B

Schotel van porselein, behorend bij kop, vastgehouden door een zittende gevleugelde Victoire in biscuit. Limoges??

Kop, vastgehouden door een zittende…

Limoges?, 1795 - 1805, kop, BK-NM-13968-A

Kop van porselein, verguld. De kop wordt vastgehouden door een zittende gevleugelde Victoire in biscuit. Limoges??