Fragmenten van pijpen en…

WS, 1700 - 1735, pijpensteel, NG-1984-59-23

Eén Goudse aarden pijp met hielmerk gekroonde WS waarvan de steel is afgebroken. Twee koppen waarvan éen nog met nog een stukje steel. Drieentwintig onversierde stelen van pijpen van verschillende grootte en dikte. Fragments of bowls and stems

Fragmenten van pijpenstelen en…

WS, 1700 - 1735, pijpensteel, NG-1984-59-3

Twee gebroken koppen van een aarden Goudse pijp, hielmerk WS. Drie stukken steel. Alles blauw-wit. Fragments of bowls and stems.

Fragmenten van een pijpenkop en…

, 1700 - 1735, pijpenkop, NG-1983-39-3

Een fragment van de kop van een Goudse aarden pijp en 4 fragmenten van pijpenstelen. De kop met aangekoekte metaalresten.

Fragment van een pijpenkop en…

, 1700 - 1735, pijpensteel, NG-1984-59-14

Eén kop van een aarden Goudse pijp en zes stukken van stelen. De kop heeft nog een stuk steel en draagt hielmerk gekroonde 67. Twee stelen hebben versieringen.

Fragmenten pijpenstelen uit het…

1700 - 1735, pijpensteel, NG-1984-60-7

Twee lange stukken steel van aarden Goudse pijpen, deels versierd, en twee korte stukken. Fragments of bowls and stems.

Fragment van een pijpensteel uit…

, 1700 - 1735, pijpensteel, NG-1983-39-4

Fragment van de steel van een aarden Goudse pijp, blauworange verkleurd. Fragments of bowls and stems.

Fragment van een pijpensteel uit…

, 1700 - 1735, pijpensteel, NG-1983-39-10

Deel van een steel van een aarden Goudse pijp, blauw-wittig van kleur. Fragments of bowls and stems.

Fragmenten van pijpenstelen uit het…

WS, 1700 - 1735, pijpensteel, NG-1984-59-15

Vier fragement van pijpenstelen in verschillende diktes.

Fragmenten van pijpenkoppen en…

WS, 1700 - 1735, pijpensteel, NG-1984-59-6

Vier koppen, waarvan twee gebroken en éen met een stuk steel, van aarden Goudse pijpen met hielmerk WS. Vier stukken steel die blauwwit van kleur zijn. Fragments of bowls and stems.

Fragment van een pijpensteel uit…

, 1700 - 1735, pijpensteel, NG-1984-59-10

Een kort stuk steel van een aarden Goudse pijp. Fragments of bowls and stems.