Bedelaar

Pieter Jansz. Quast, 1636, tekening, RP-T-1885-A-457

Een bedelaar met onder de linkerschouder een kruk en op de rechterhand een pot. Ontwerp voor een prent.

Allegorie op de Rechtspraak

Etienne Delaune, 1528 - 1583, tekening, RP-T-1939-17

Ornamentale tekening met vijf voorstellingen in cartouches. Centraal een vorst op zijn troon voor twee partijen: rechts Justitia met rijke mensen, links Christus (?) met arme mensen. Boven Temperantia; onder een vrouw door herders bij haar ouders teruggebracht. Links een predikende vrouw en rechts…

Israëlieten verzamelen de manna

Dirck Vellert (omgeving van), 1510 - 1530, tekening, RP-T-1960-54

Ontwerp voor een sculptuur.

Ontwerp voor kostuum voor de…

Richard Roland Holst, 1878 - 1938, tekening, RP-T-1979-148

Nederlandse Republiek ontvangt de…

Bernard Picart, 1695 - 1700, tekening, RP-T-1893-A-2788

Allegorische voorstelling: de Nederlandse Republiek ontvangt (de leden van) de Franse protestantse kerk na de herroeping van het Edict van Nantes. Mogelijk ontwerp voor een prent.

Bovenzijde van een ongedichte…

Jan l'Admiral, 1709 - 1773, tekening, RP-T-1961-47

Ontwerp voor een prent.

Ontwerp voor kostuum voor Deiopeia

Richard Roland Holst, 1910, tekening, RP-T-1979-151

Ontwerp voor kostuum voor Atlas

Richard Roland Holst, 1910, tekening, RP-T-1979-153

Ontwerp voor kostuum voor Marsyas

Richard Roland Holst, 1910, tekening, RP-T-1979-149

Ontwerp voor kostuum voor Lucifer

Richard Roland Holst, 1878 - 1938, tekening, RP-T-1979-147