Titelpagina van: Les plaisirs de…

Israël Silvestre, naar Jean Lepautre, 1664 - 1674, prent, RP-P-1992-26

Titelpagina van de serie 'Les Plaisirs de l'Isle enchantée, ou les festes, et divertissements du Roy, à Versailles, Divisez en trois journées, et commencéz le 7me Jour de May, de L'année 1664' Op de voorgrond een vignet dat de hele breedte van het blad beslaat met de titel, gedecoreerd met een rand…

Putto bij een offerzuil

Johannes Fredericus Lange, naar Leonardus Temminck, naar Bernard Anthonie Fallée, 1801, prent, RP-P-1905-5815

Een putto staat met een lauwerkrans naast een offerzuil, op de voorgrond liggen een masker, lier en een boek. Het ronde kader van de voorstelling wordt gevormd door de Ouroboros: de slang die zich in eigen staart bijt.

Borstbeeld van Jan de Bisschop…

Gerard de Lairesse, 1725 - 1747, prent, RP-P-1907-4086

Het gebeeldhouwde borstbeeld van tekenaar en prentmaker Jan de Bisschop staat op een antieke sarcofaag, hierboven vliegt de bazuin blazende Faam met het eeuwigheidssymbool (een slang die zich in eigen staart bijt). Links van het borstbeeld zit de personificatie van geschiedenis (Historia) met een…

Schildpad in een ovale omlijsting

Raphaël Sadeler (II), 1622, prent, RP-P-OB-7636

Een ovale omlijsting met een schildpad in een landschap en het motto: "sub parvus sed meo". Dit is het drukkersmerk van Raphaël Sadeler.

Voorzichtigheid weerhoudt de Tijd…

Gerard de Lairesse, 1670, prent, RP-P-OB-46.720

De Tijd (Chronos, gevleugelde zandloper) wil met een stok uithalen om een antiek beeld stuk te slaan. Hij wordt hierin tegengehouden door de Voorzichtigheid (Prudentia, slang met spiegel) die zijn arm heeft vastgepakt. Links ligt een reeds vernield beeld op de grond.

Vrouw met brandend hart

Gerrit Lambrechtsz, 1715, prent, RP-P-1887-A-12189

Een geknielde vrouw houdt een brandend hart, symbool van goddelijke liefde, in haar handen en wordt door een engel gelauwerd. De vlammen uit het hart stijgen naar de hemel waar engelen een doek vasthouden met de titel van het boek.

Personificatie van het christelijke…

Jan Lamsvelt, 1684 - 1743, prent, RP-P-OB-46.650

De personificatie van het christelijke geloof is op een wolk verschenen en houdt een opengeslagen bijbel en een palmtak vast. Om haar hoofd een aureool met duif, het symbool van de Heilige Geest. Het Christelijk Geloof wijst naar het Lam Gods dat in de verte op een berg staat. Naast haar staat een…

Uitstorting van de Heilige Geest en…

Joseph Mulder, 1694, prent, RP-P-OB-2359

Op de voorgrond zitten drie mannen, onder wie een oudtestamentische priester. Links de uitstorting van de Heilige Geest, waarbij de leerlingen in vreemde talen gingen spreken. Rechts de stad en de toren van Babel, waar de spraakverwarring begon. Titelpagina voor een boek over talen.

Hollandse maagd geflankeerd door…

Johannes Willemsz. Munnickhuysen, naar Gerard de Lairesse, 1730, prent, RP-P-1886-A-11012

In het midden zit de Hollandse maagd op haar troon, aan weerszijden Mars en Mercurius. Onder de titel: Histoire des Provinces Unies des Païs Bas par Mr Jean Le Clerc, Tom. II.

Jongeman beklimt een rots

Gerard de Lairesse, 1710, prent, RP-P-1885-A-9929

Een jongman beklimt een rots om de daarop groeiende lauriertak te kunnen bemachtigen.