La Mode Illustrée, Journal de la…

Firmin-Didot & Cie, 1882, tijdschrift, RP-P-2009-1979-4

La Mode Illustrée, Journal de la…

Firmin-Didot & Cie, 1882, tijdschrift, RP-P-2009-1979-9

La Mode Illustrée, Journal de la…

Firmin-Didot & Cie, 1882, tijdschrift, RP-P-2009-1979-13

La Mode Illustrée, Journal de la…

Firmin-Didot & Cie, 1882, tijdschrift, RP-P-2009-1979-18

La Mode Illustrée, Journal de la…

Firmin-Didot & Cie, 1882, tijdschrift, RP-P-2009-1979-20

La Mode Illustrée, Journal de la…

Firmin-Didot & Cie, 1882, tijdschrift, RP-P-2009-1979-25

La Mode Illustrée, Journal de la…

Firmin-Didot & Cie, 1882, tijdschrift, RP-P-2009-1979-32

La Mode Illustrée, Journal de la…

Firmin-Didot & Cie, 1882, tijdschrift, RP-P-2009-1979-37

La Mode Illustrée, Journal de la…

Firmin-Didot & Cie, 1882, tijdschrift, RP-P-2009-1979-44

Ford Wereld

Ford Nederland, 1937, tijdschrift, NG-1980-37-50-D

Tijdschrift over het huwelijk van Juliana en Bernhard, 8 genummerde pp en omslag.