Spotprent op Cromwell als de…

anoniem, 1652, prent, RP-P-OB-79.497

Spotprent op Cromwell als de afgrijselijke Staartman, 1652. Oliver Cromwell met een lange slangenstaart gevuld met geldstukken. Rechts biedt Fairfax hem drie kronen aan. Op de achtergrond admiraal Blake en leden van het Engelse parlement. Links snijden een Hollander en een Zeeuw de staart door,…

Titelpagina van het pamflet van…

anoniem, 1610, prent, BI-B-FM-038

Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: T'samensprekinghe, Vant recht der Coninghen, ofte Overheyt over haere Onderdanen, ende der Onderdanen plicht teghens haer, deur onderlinghe verbindinghe. De Batavier en…

Titelpagina van het pamflet: Aende…

anoniem, 1599, prent, BI-B-FM-039

Spotprent met de gevangen vos en de vrije vossen. Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: Aende Afgewekene Provintien van Hollandt, Zeelandt, etc. / Aenwysinghe opt vermaen vande verleyde ende overheerde…

Spotprent op de hoop van de…

anoniem, 1793, prent, RP-P-OB-86.281

Spotprent op de hoop van patriotten in 1793 op steun vanuit Frankrijk bij de Nationale Conventie. Een groep keeshonden in uniformen van een vrijkorps doet een rondedans rondom een standbeeld van de Vrijheid. Het hoofd van het beeld van de Vrijheid is afgebroken en vervangen door een kraaiende Franse…

Dumouriez opgehangen

anoniem, 1793, prent, RP-P-OB-86.278

Generaal Charles François Dumouriez hangt als een haan in uniform aan een straatlantaarn te Parijs. Vier andere hanen, waaronder een monnik, kijken toe. Op de achtergrond de hertog van Orleans in de gevangenis. Naar aanleiding van het verraad van Dumouriez in 1793.

Spotprent op de…

Jean-Louis Van Hemelryck, 1826, prent, RP-P-OB-86.304

Spotprent op de in deze tijd in België opgerichte sociëteiten ter bestudering van de Nederlandse taal- en letterkunde, 1826. Kamer waarin alle aanwezigen, ook kinderen en huisdieren, roken en in slaap vallen. Met tweeregelig Frans onderschrift.

Spotprent op de pogingen de…

anoniem, 1793, prent, RP-P-OB-86.282

Spotprent op de vergeefse pogingen van de patriotten om de Oranjeboom omver te trekken en de Vrijheidsboom op te richten, 1793. Groepen patriotten proberen de boom omver te trekken, de wortels uit te graven en takken af te breken. Rechts verschijnt uit de wolken de arm van God met zwaard in de hand…

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1598, prent, BI-B-FM-041

Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598.Titelprent van een pamflet getiteld: Antwoordt op het tweede Refereyn, by de Overheerde Nederlantsche Provintien aen Hollant gheschreven: om haer met schoon-schijnende Redenen Ongefondeerde dreygementen,…

The Fly Machine for Scotland

Paul Sandby, 1762, prent, RP-P-2004-382

Satire van de prentmaker Paul Sandby op de spotprent van zijn collega William Hogarth: 'The Times, PLate 1', gericht tegen de populaire politicus William Pitt, die door Hogarth werd voorgesteld met blaasbalg (om het vuur van de oorlog aan te wakkeren). Hogarth wordt hier afgebeeld als een duiveltje…

Nederlandse leeuw wijst de wetten…

onbekend, 1828, prent, RP-P-OB-86.305

De Nederlandse leeuw wijst de wetten af die een jezuïet hem aanbiedt, 1828. De jezuïet is over de grens met Frankrijk de Zuidelijke Nederlanden binnengekomen, achter hem staat bij een grenspaal met drie Franse lelies. Spotprent op de reactionaire wetgeving die de komst van de jezuïten met zich…