Portret Johann Theodor Künneth

Paul Wolfgang Schwarz (mogelijk), na ca. 1755 - voor 1763, prent, RP-P-1999-817

Portret Johann Hoffmann (1602-1671)

Jakob von Sandrart, naar David Hornung, na ca. 1710 - voor 1769, prent, RP-P-1999-809

Portret Hyacinthe Rigaud

Fréquet, naar Hyacinthe Rigaud, 1777, prent, RP-P-2004-74-60

Portret Casimir Périer (1777-1832)

Rossmässler, naar Hubert Maurer, 1832, prent, RP-P-1999-730

Portret Friedrich Wilhelm Krafft…

Johann Christoph Sysang, na ca. 1725 - voor 1753, prent, RP-P-1999-815

Portret Anton Wall = Christian…

Friedrich Wilhelm Nettling, 1800, prent, RP-P-1999-769

Portret David Crinitus z Hlavácova…

Jan Balzer, naar Johann Kleinhard, na 1772 - voor 1799, prent, RP-P-1999-789

Portret Bartolomé Esteban Murillo

anoniem, naar Richard Collin, 1774, prent, RP-P-2004-74-2