Perspectiefstudie

Jan Brandes, 1787 - 1808, perspectieftekening, NG-1985-7-4-18

Potloodtekening. Onderdeel uit het grote schetsboek van Jan Brandes 'Perspektivritningar' (1808), p. 18.

Perspectiefstudie

Jan Brandes, 1787 - 1808, perspectieftekening, NG-1985-7-4-23

Potloodtekening. Onderdeel uit het grote schetsboek van Jan Brandes 'Perspektivritningar' (1808), p. 23.

Perspectiefstudie

Jan Brandes, 1787 - 1808, perspectieftekening, NG-1985-7-4-35

Potloodtekening Onderdeel uit het grote schetsboek van Jan Brandes 'Perspektivritningar' (1808), p. 35.

Perspectiefstudie, toren

Jan Brandes, 1787 - 1808, perspectieftekening, NG-1985-7-4-39

Potloodtekening Onderdeel uit het grote schetsboek van Jan Brandes 'Perspektivritningar' (1808), p. 39.

Perspectiefstudie

Jan Brandes, 1787 - 1808, perspectieftekening, NG-1985-7-4-7

Potloodtekening. Onderdeel uit het grote schetsboek van Jan Brandes 'Perspektivritningar' (1808), p. 7.

Perspectiefstudie

Jan Brandes, 1787 - 1808, perspectieftekening, NG-1985-7-4-54

Potloodtekening. Onderdeel uit het grote schetsboek van Jan Brandes 'Perspektivritningar' (1808), p. 67.

Perspectiefstudie, vertrek met…

Jan Brandes, 1787 - 1808, perspectieftekening, NG-1985-7-4-33

Potloodtekening van een kerkachtige ruimte (kapel) met bebaarde monnik. Onderdeel uit het grote schetsboek van Jan Brandes 'Perspektivritningar' (1808), p. 33.

Perspectiefstudie

Jan Brandes, 1787 - 1808, perspectieftekening, NG-1985-7-4-60

Potloodtekening. Onderdeel uit het grote schetsboek van Jan Brandes 'Perspektivritningar' (1808), p. 73.

Perspectiefstudie van trappen naar…

Jan Brandes, 1787 - 1808, perspectieftekening, NG-1985-7-4-57

Penseeltekening. Met opschrift. Onderdeel uit het grote schetsboek van Jan Brandes 'Perspektivritningar' (1808), p. 70.

Perspectiefstudie

Jan Brandes, 1787 - 1808, perspectieftekening, NG-1985-7-4-21

Potloodtekening. Onderdeel uit het grote schetsboek van Jan Brandes 'Perspektivritningar' (1808), p. 21.