Twee stukken over de oprichting van…

Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis, 1868 - 1869, pamflet, BI-B-FM-036

Verklaring van de initiatiefgroep voor de vervaardiging en plaatsing van een nieuw monument ter herinnering aan de slag bij Heiligerlee op 23 mei 1568 en het sneuvelen van de graaf Adolf van Nassau bij deze slag. Verklaring van het ontwerp in gips door de beeldhouwer J. Geefs naar het ontwerp van…

Pamflet op Willem V en Kaat Mossel,…

anoniem, 1783 - 1784, tekstblad, RP-P-OB-85.308

Patriotse pamflet in de vorm van een contract waarin afspraken tussen de prins Willem V en Catharina Mulder, alias Kaat Mossel, worden vastgelegd, zogenaamd opgesteld op 7 februari 1783. Dubbel gevouwen blad bedrukt op alle vier zijden.

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1604, prent, BI-B-FM-047

Titelprent van het pamflet Journael ofte Dach-register van 't principaelste in Vlaenderen geschiet, met een kaartje van het beleg van Sluis door het Staatse leger onder Maurits, begin mei - 19 augustus 1604. Boven de voorstelling de titel en de legenda 1-25.

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1618, prent, BI-B-FM-056

Titelblad van het pamflet: Triumphe tot Amsterdam, over het incomen vanden hooch-gheboren vorst Mauritius prince van Orangien, met een oprechte uytlegginghe op de verthooninghe van alle de Camers, gheschiet den 23. 24. 25. May, anno 1618. Pamflet met een beschrijving van de vertoningen door de…

Babels Tragische Comoedie

Paulus Aertsz. van Ravesteyn, 1616, pamflet, RP-P-1957-7B

Pamflet getiteld: Babels Tragische Comoedie. Pamflet uit 1616 van 20 bladzijden met een uitleg op de bijbehorende spotprent op de misbruiken van de Roomse kerk. Op de voorkant het Lam Gods in een stralenkrans; op de laatste bladzijde een engel met leeuw in stralenkrans, gemerkt: Den Petra in Sion.…

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1607, prent, BI-B-FM-048

Titelpagina van het pamflet Boeren-Litanie ofte Clachte der Kempensche Landt-lieden, met een allegorie tegen de Spaanse vredesvoorstellen, 1607. Twee mannen (een Turk met tulband en knots en een geleerde) en twee vrouwen (Nederland of Vrijheid met privileges en Tweedracht met slangenhaar) tegenover…

Titelblad van het pamflet:…

anoniem, 1615, prent, BI-B-FM-054

Titelblad van het pamflet met de vers: Verklaert dit vijsioen, en wilt het wel besien het is gedroomt seer coen, sestien hondert vijftien, 1615. Allegorie op de bedriegelijke vredesvoorstellen van Spanje. Een monnik (Spanje en Rome) houdt het vrije paard (Verenigde Nederlanden) een olijftak voor,…

Orpheus door Nieuwe Tijd aan boord…

anoniem, 1625, prent, BI-B-FM-051-4

Politieke allegorie met Orpheus die door de Nieuwe Tijd aan boord van een schip wordt genomen. Links een stad met verdedigingsmuren en kanonnen. In de lucht een hand met bliksemstralen.

De strijd om de Gouden Stok, 1608

anoniem, 1608, pamflet, BI-B-FM-046

De strijd om de Gouden Stok, 1608. Op het strand strijden een Hollandse schipper en een Spanjaard om een stok die zij beiden met een hand vasthouden. Op de achtergrond zes toeschouwers, waaronder prins Maurits (links) en koning Hendrik IV van Frankrijk (midden). De trekwedstrijd verbeeldt de strijd…

Orpheus wordt de welvaart van…

anoniem, 1625, prent, BI-B-FM-051-5

Orpheus wordt de welvaart van Amsterdam getoond. Links een smederij, een molensteen, kooplieden en kanonnen. Rechts weegschalen in de hand van God. In de veret schepen op zee.