Vrouw, man en kinderen in…

Abraham van Strij (I), 1763 - 1826, tekening, RP-T-1898-A-3933

Een vrouw zittend aan een tafeltje, daarbij een man en twee kinderen.

Fries, samengesteld uit…

Henri Sallembier, 1763 - 1820, tekening, RP-T-1938-143

Deel van een ornament

anoniem, 1580 - 1620, tekening, RP-T-1959-259(V)

Vegetatief ornament met apen,…

Jean Antoine Watteau, 1715 - 1840, tekening, RP-T-1940-620

Ontwerp voor een decoratieve beschildering; vegetatief ornament met apen, festoenen, gekruiste pijlkokers en borstbeeld van een vrouw.

Faun tussen bladornamenten

Heinrich Aldegrever, 1552, tekening, RP-T-00-2023

Bladornamenten ontspruitend uit het onderlijf van een faun, wiens kop in het midden van de voorstelling is afgebeeld. Ontwerp voor een prent.

Putto en cherubijnen met pronkbeker

anoniem, 1600 - 1800, tekening, RP-T-1965-34

Een putto en cherubijnen met een pronkbeker met koningskroon.

Fragment van een schetsblad met…

anoniem, 1500 - 1520, tekening, RP-T-1953-443(R)

Fragment van een schetsblad met ontwerpen van interieurs met een Annunciatie en een decoratief patroon met sfinxen en bladranken.

Tekst en rand van ornament

anoniem, 1725 - 1735, tekening, RP-T-1993-124(V)

Enkele regels in het Panjabi, waarin de situatie van de miniatuur wordt beschreven, zonder dat er uit blijkt van welk verhaal deze schildering een illustratie is.

Fries, samengesteld uit…

Henri Sallembier, 1763 - 1820, tekening, RP-T-1938-142