's Gravenhaagse Extraordinaire…

P. Gosse en Zoon, 1791, prent, RP-P-OB-76.785

Aflevering van de 's Gravenhaagse Extraordinaire Courant van 2 November 1791, naar aanleiding van de inhaling te Den Haag op 2 november van het pasgetrouwde paar van prins Willem Frederik en prinses Wilhelmina van Pruisen, getrouwd op 1 oktober 1791 te Berlijn. Tekst in drie kolommen binnen een…

Aflevering van de Extraordinaire…

weduwe Anthony de Klopper en Zoon, 1787, krant, RP-P-OB-85.845

Aflevering van de krant de Extraordinaire Leydse Na-Courant, van 19 september 1787, nr. 113. Bovenaan het stadswapen van Leiden, daaronder het nieuws over het herstel van de stadhouder Willem V in Den Haag.

Amsterdamsche Courant van 11…

Hendrik Linsen, 1788, krant, RP-P-OB-86.126

Aflevering nr. 123 van de Amsterdamsche Courant van 11 oktober 1788. Hierin maken de Staten van Holland en West-Friesland bekend dat zij een verplichte lening instellen van 4% van ieders vermogen tegen een rente van 4%. Krant van één blad bedrukt op beide zijden, bovenaan op voorzijde het stadswapen…

Het Vaderland

Het Vaderland, 1940, krant, NG-790-2

Krant, 1 blad, tweezijdig bedrukt. Hoofdkop: "Nederland en de Duitsche Weermacht" 72ste jaargang. Opschrift; l.b., r.b.: 'Nooduitgave / zoomede voor abonnés N.R. Ct / en Nieuwe Haagsche Courant'. Gedateerd: Vrijdag 17 mei 1940.

Het Vaderland

Het Vaderland, 1881, krant, NG-1980-37-41-A

Krant nr. 213 van de 13e jaargang van "Het Vaderland", 6 pp, voorpagina in zwarte kadering, met bericht overlijden prins Frederik.

Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk…

L.E. Bosch & Zoon, 1863, krant, RP-P-OB-89.188

Feestnummer van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad ter gelegenheid van het halve eeuwfeest van de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden, 1813-1863. Dubbelgevouwen blad bedrukt op alle zijden. Binnenin en op de achterzijde illustraties van de kozakken in Utrecht en andere…

Het Huisgezin. Het goedkoopste…

anoniem, 1876, krant, RP-P-OB-89.248

Exemplaar van het nieuwsblad Het Huisgezin van 2 april 1876 met op de voorzijde twee illustraties van het watersnood in Noord-Brabant in maart 1876. Op de bladen binnenin meer illustraties. Twee dubbelgevouwen bladen bedrukt op alle zijden.

Buiten Gewone Nederlandsche…

Algemeene Landsdrukkerij, 1849, krant, RP-P-OB-88.981

Exemplaar van de Nederlandse Staatscourant van 16 maart 1849 met de publicatie van een medisch bulletin van 16 maart uit Tilburg over de gezondheid van koning Willem II. Blad bedrukt op één zijde. Bovenaan het rijkswapen.

Nederlandsche Staats-Courant.…

Algemeene Landsdrukkerij, 1849, krant, RP-P-OB-88.982

Exemplaar van de Nederlandse Staatscourant van 18 maart 1849 met de publicatie van het overlijden van de koning Willem II op 17 maart. Blad met zwarte rouwranden bedrukt op beide zijden. Bovenaan het rijkswapen.

Buiten Gewone Nederlandsche…

Algemeene Landsdrukkerij, 1849, krant, RP-P-OB-88.980

Exemplaar van de Nederlandse Staatscourant van 16 maart 1849 met de publicatie van twee medische bulletins van 15 maart uit Tilburg over de gezondheid van koning Willem II. Blad bedrukt op één zijde. Bovenaan het rijkswapen.