Karikatuurportret van Johannes…

Elchanon Verveer, 1860 - 1897, tekening, RP-T-1998-34

Karikatuurportret van Johannes Henricus Hingman (1843-1897), commies-chartermeester Rijksarchief, orerend achter een tafel met oude stukken.

Karikatuurportret van Julius…

Elchanon Verveer, 1860 - 1899, tekening, RP-T-1998-39

Karikatuurportret van de kunstschilder Julius Jacobus van de Sande Bakhuyzen (1835-1925).

Karikatuurportret van Louis Apol

Elchanon Verveer, 1860 - 1899, tekening, RP-T-1998-41

Karikatuurportret van de kunstschilder Louis Apol (1850-1936) ("Louis Franciscus Hendrik").

Karikatuurportret van Carl Sierig…

Elchanon Verveer, 1860 - 1899, tekening, RP-T-1998-46

Karikatuurportret van de kunstschilder Carl Sierig (1839-1905) ("Ferdinand Carl"), met biljartkeu.

Karikatuur van dwerg en de…

anoniem, naar Pieter van Buysen jr., Martin Engelbrecht, 1770 - 1780, prent, RP-P-OB-83.539

Een dwerg als een oude vrouw met een hondje op de arm, met onderschrift in twee kolommen. Genummerd 4. Gedrukt van een grote plaat waarop alle vier voorstellingen genummerd 1-4 zijn geëtst. Prent 26/4 in de serie Tafereel der Dwaasheid met spotprenten op de Windhandel of Actiehandel van 1720.

Karikatuur van dwerg en de…

anoniem, naar Andries van Buysen (Sr.), Martin Engelbrecht, 1770 - 1780, prent, RP-P-OB-83.546

Dwerg als een officier met grote verenhoed en een speelkaart in de hand. Karikatuur van figuren in de windhandel, met een verwijzing in het onderschrift naar Vianen. Genummerd 7. Gedrukt van een grote plaat waarop alle vier voorstellingen genummerd 5-8 zijn geëtst. Kopie naar prent 29/7 in de serie…

Blad met karikaturen van dwergen in…

anoniem, naar Joost van Sassen, Pieter van Buysen jr.Martin Engelbrecht, 1720, prent, BI-B-FM-076-28

Blad met karikaturen van dwergen in de windhandel. Gedrukt van een grote plaat waarop alle vier voorstellingen genummerd 1-4 zijn geëtst. Plaat 1: embleem met Bombario in een omlijsting met de duivel en bokkenpoten, bekroond door een mand vol dwazen. Plaat 2: een dwerg als nachtwaker met een…

Titelprent voor de serie: Il…

Martin Engelbrecht, 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-1

Titelprent voor de serie: Il Callotto resurcitato oder Neu eingerichtes Zwerchen Cabinet. Embleem samengesteld uit een cartouche en een duivel met op zijn hoofd een mand met dwergen. Onderdeel van een losbladige uitgave uit ca. 1710 van een serie karikaturen met dwergen, bekend als Het…

De dwerg Chevalier Rondeau als een…

Martin Engelbrecht, 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-6

Een dwerg Chevalier Rondeau als een parlementslid, met de hoed in de hand. In het onderschrift onder de titel een vierregelig vers in het Duits. Genummerd rechtsboven: 6. Onderdeel van een losbladige uitgave uit ca. 1710 van een serie karikaturen met dwergen, bekend als Het Dwergentooneel.

De dwerg Holloka Tschimitschko…

Martin Engelbrecht, 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-12

De dwerg Holloka Tschimitschko Buttiam Uran als huzaar. In het onderschrift onder de titel een vierregelig vers in het Duits. Genummerd rechtsboven: 12. Onderdeel van een losbladige uitgave uit ca. 1710 van een serie karikaturen met dwergen, bekend als Het Dwergentooneel.