Allegorische voorstelling ter…

Bernard Picart, 1715, prent, RP-P-OB-51.572

Onder een baldakijn zitten Jan van Vollenhove en Maria Palm, terwijl zij elkaars rechterhand vasthouden. Bij hen staat de huwelijksgod Hymen met een fakkel. Op de achtergrond een tuin. De voorstelling is gevat in een ornamentele lijst met rechts- en linksonder een Nereïde en Triton. De lijst wordt…

Allegorische voorstelling ter…

Bernard Picart, 1716, prent, RP-P-OB-51.573

Allegorie op het huwelijk van Dirk van Lennep de jonge en Catharina de Neufville in 1716. Dirk van Lennep houdt een brandend hart in de hand en wordt begeleid naar het bed waarop Catharina de Neufville zit. De Vrijheid probeert Dirk nog tegen te houden. De huwelijksgod Hymen ontsteekt een fakkel bij…

Allegorische voorstelling ter…

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-1957-730

Allegorische voorstelling ter gelegenheid van het huwelijk van Willem Philips Kops en Johanna de Vos te Haarlem op 22 september 1720. De echtgenoot knielt gepassioneerd voor zijn vrouw. De huwelijksgod Hymen probeert hem tot rust te brengen. De drie gratieën kleden de bruid aan. Op de achtergrond de…

Huwelijksprent voor Hendrik Pieter…

Jan Punt, 1738, prent, RP-P-OB-66.301

Huwelijksprent voor Hendrik Pieter van Beek en Maria Aletta Vermande, getrouwd te Amsterdam op 28 november 1738. Allegorische voorstelling gebruikt als titelprent voor het boekje: Ter bruilofte van den heere Hendrik Pieter van Beek, en jonkvrouwe Maria Aletta Vermande. Een engel leidt het paar naar…

Allegorie op het huwelijk van…

Romeyn de Hooghe, 1677, prent, RP-P-OB-79.442

Allegorie op het huwelijk van Willem III en Mary Stuart, 14 november 1677. Willem III als Romeins veldheer reikt Maria de hand voor een brandend altaar bij een zuil met een borstbeeld van Hercules, hierbij ook de Hollandse Maagd met de vrijheidshoed en zeven pijlen. Aan de rechterzijde enkele…

Allegorie op het huwelijk van…

Romeyn de Hooghe (toegeschreven aan), naar Romeyn de Hooghe, 1674, prent, RP-P-1903-A-23614

Allegorie op het huwelijk van Franciscus Mollo en Anna Maria Ooms, gehuwd op 30 september 1674. De echtgenoten geven elkaar de hand voor een altaar met brandende harten, hieromheen vele allegorische personages. Bovenaan twee verzen op zes banderollen.

Allegorische voorstelling ter…

Jan Caspar Philips, 1742, prent, RP-P-1908-3638

Allegorische voorstelling vervaardigd ter gelegenheid van het huwelijk van Gijsbert Antwerpen Verbrugge van Freyhoff en Maria Hooft, gehuwd te Amsterdam op 1 december 1741. Tuin met een bruidspaar, vergezeld door de riviergoden van de Maas en het IJ. De man overhandigt zijn bruid een ring. Op het…

Allegorische voorstelling ter…

Bernard Picart, 1718, prent, RP-P-1957-775

Allegorie op het huwelijk van Abraham Bruyn en Debora van Vollenhove in 1718. Het echtpaar wordt door putti naar de huwelijksgod Hymen geleid. Boven hen zweeft de personificatie van de maand september met een sleutel in de ene hand en een hoorn des overvloeds gevuld met kindertjes in de andere hand.…

Allegorische voorstelling ter…

Bernard Picart, 1719, prent, RP-P-1957-776

Allegorische voorstelling in een cartouche ter gelegenheid van het huwelijk van Jacob Alewijn en Perina Vorsterman in 1719. Het echtpaar houdt elkaars rechterhand vast, terwijl Hymen en Amor twee fakkels bij elkaar houden. Het paar wordt omgeven door personificaties van deugden zoals Geloof, Deugd,…

Hymen verbindt de huizen van…

Bernard Picart, 1732, prent, RP-P-1957-785

De huwelijksgod Hymen verbindt de wapenschilden van Beieren en Bourgondië met elkaar. Onder de voorstelling het devies: Cernes Quae Surgere Regna Coniugio Tali! De voorstelling is gevat in een ornamentele omlijsting. De prent maakt deel uit van een album.