Placcaet van den Heeren Staten…

Aelbrecht Hendricksz, 1590, brochure, NG-1974-10

Acht pp zonder omslag. met de hand genummerd van 181 t/m 184. Gedateerd; titelp.: ANNO M.D.XC. Opschrift; titelp.: '(...) Waerby scherpelick verboden wordden die schaden / ongheregeltheden / ende excessen die byden volcke van Oorloghe in dienste van voorsz Staten wesende / ghedaen wordden, te water…

Placcaet ende Ordonnantie op de…

Aelbrecht Hendricksz, 1587, brochure, NG-1974-9

Acht niet genummerde pp in moderne blauwe papieren omslag; op de titelpagina met de hand genummerd '217'. Gedateerd; titelp.: den thienden Januarij 1587. Gemerkt; titelp.: wapen (van Engeland?).