Brief van Hendrick Goltzius met…

Hendrick Goltzius, 1605, tekening, RP-T-1888-A-1874

Brief van Hendrick Goltzius aan de goudsmid Hans van Weely, Amsterdam, van 22 mei 1605; onderaan is een buste van een man getekend.

Nimfen en saters opgesteld rondom…

Franz Anton Maulbertsch, 1734 - 1796, tekening, RP-T-1959-31

Nimfen en saters opgesteld rondom een siervaas, waarin takken zijn geschikt, op de voorgrond een spelend kind.

Brief met zelfportret van Wijbrand…

Wybrand Hendriks, 1819, tekening, RP-T-1940-127

Brief met een zelfportret van Wijbrand Hendriks.

Brief van J. C. J. van Speyk aan de…

Jan Carel Josephus van Speijk, 1831, brief, NG-NM-2906

Kleine briefje, gevouwen geweest, met volgende tekst: "Heer Hugenholst, Mijne bedoeling is dit, Ik wenschte Van U Edele te hebben eenige Opgave om uit te cijfferen, die Uw duNkens in het afnemen eener Officiers Examen noodig zoude Oordelen, te laten bewerken, Met achting ..." Opschrift keerzijde…

Brief aan Philip Zilcken

Fernand Khnopff, 1868 - 1921, brief, RP-D-1982-43-KHNOPFF(F.)-6

Brief aan Philip Zilcken

Fernand Khnopff, 1868 - 1921, brief, RP-D-1982-43-KHNOPFF(F.)-11

Brief aan Philip Zilcken

Fernand Khnopff, in of voor 1895, brief, RP-D-1982-43-KHNOPFF(F.)-16

Brief aan Philip Zilcken

Fernand Khnopff, in of voor 1904, brief, RP-D-1982-43-KHNOPFF(F.)-23

Brief aan Philip Zilcken

Fernand Khnopff, 1908, brief, RP-D-1982-43-KHNOPFF(F.)-28

Brief aan Philip Zilcken

Jo Geul, in of voor 1917 - in of voor 1918, brief, RP-D-1982-43-GEUL(J.)-6