Brief over schelpenportret aan…

W.M. Voois, ca. 1960, document, NG-679-B

Brief op lijntjespapier, éénzijdig beschreven. Aan de vier hoeken plakresten. Gesigneerd; r.o.: W. M. Voois. Opschrift; midden boven: Geachte Mijnheer Drees. Hoort bij inv. nr. NG-679-A.

Brief met zelfportret van Wijbrand…

Wybrand Hendriks, 1819, tekening, RP-T-1940-127

Brief met een zelfportret van Wijbrand Hendriks.

Brief van Nicolaas van Lynhoven

Nicolaes van Lijnhoven, 1669, brief, RP-T-1931-187(V)

Brief van Nicolaas van Lynhoven gericht aan een onbekende heer.

Brief met twee ontwerpen voor…

Johannes de Bosch, 1776, tekening, RP-T-1938-141A

Brief met een kleine anatomische…

Jan l'Admiral, 1733 - 1738, tekening, RP-T-1961-528

Jager met hond, over een brief…

Eugène François de Block, 1840, tekening, RP-T-1929-13

Kort briefje aan Ph. Zilcken over…

Marius Bauer, 1877 - 1932, tekening, RP-T-1950-12

Brief van M.A. de Ruyter 8 januari…

Michiel Adriaansz. de Ruyter, 1667, brief, NG-NM-9662

Handgeschreven brief van Michiel de Ruyter van 8 januari 1667 gericht aan de heren van de admiraliteit van Rotterdam betreffende de arrestatie van een kwartiermeester. Aan één kant beschreven.