Brief van Petrus Loosjes, Haarlem…

Petrus Loosjes, 1811, brief, NG-NM-12786-C

Handgeschreven brief, vier bladzijden, waarin Petrus Loosjes zijn kennis omtrent de bezoeken van Tsaar Peter de Grote aan Zaandam uiteenzet. Gesigneerd; p.4, l.o.: Petrus Loosjes Adz-. Gedateerd; p.4, l.o.: Haarlem 17 Dec. / 1811. Gemerkt; watermerk: gekroond wapen met posthoorn / VAN DER LEY.…

Brief aan Anna Dorothea Dirks

Lodewijk van Deyssel, 1926, brief, RP-D-1984-40-K.J.L.ALBERDINGKTHIJM-64

Brief aan Philip Zilcken

W.J.G. van Meurs, 1909, brief, RP-D-1982-43-V.MEURS(W.)-6

Brief aan Philip Zilcken

Jacobus Gerardus Veldheer, 1899, brief, RP-D-1982-43-VELDHEER-4

Brief van S. K. Sybrandi aan J.…

S. K. Sybrandi, 1813, brief, NG-NM-12786-E

Handgeschreven brief, was gevouwen en dichtgeplakt met lak en geadresseerd aan J. Scheltema met stempel van Haarlem; bij de lak afgeknipt. Gesigneerd; r.o.: S: K: Sybrandi. Gedateerd; l.o.: Haarlem 18 Juny / 1813. Gemerkt; watermerk: D & C BLAUW. Opschrift; p.1, l.b.: No 2 en p.4: H (?) / HAARLEM /…

Lt. Kol. J. H. Holle

van Breugel, 1874, brief, NG-NM-10388-83-B

Brief, een pagina van dubbelgevouwen vel papier beschreven, gericht aan de gouveneur de K. M. A., Breda. Gesigneerd en gedateerd.

Brief aan Philip Zilcken

W.J.G. van Meurs, 1907, brief, RP-D-1982-43-V.MEURS(W.)-3

Brief aan Jan Veth

Lodewijk van Deyssel, 1924, brief, RP-D-1984-40-K.J.L.ALBERDINGKTHIJM-62

Brief aan Jan Veth

Martha van Vloten, 1885, brief, RP-D-1984-40-M.V.EEDEN-2