Brief aan Jan van Wely

Hendrick Goltzius, 1605, tekening, RP-T-1888-A-1875

Brief aan Jan van Wely

Hendrick Goltzius, 1605, tekening, RP-T-1888-A-1874

Nimfen en saters opgesteld rondom…

Franz Anton Maulbertsch, 1734 - 1796, tekening, RP-T-1959-31

Nimfen en saters opgesteld rondom een siervaas, waarin takken zijn geschikt, op de voorgrond een spelend kind.

Brief met zelfportret van Wijbrand…

Wybrand Hendriks, 1819, tekening, RP-T-1940-127

Brief met een zelfportret van Wijbrand Hendriks.

Brief van Nicolaas van Lynhoven

Nicolaes van Lijnhoven, 1669, brief, RP-T-1931-187(V)

Brief van Nicolaas van Lynhoven gericht aan een onbekende heer.

Brief met een kleine anatomische…

Jan l'Admiral, 1733 - 1738, tekening, RP-T-1961-528

Wolkenlucht boven een…

John Linnell (II), 1812 - 1882, tekening, RP-T-1985-22

Brief van Johannes Tavenraat aan…

Johannes Tavenraat, 1866, schetsboekblad, RP-T-1994-37-41(V)

Blad 41 verso uit een schetsboek en album met 59 bladen.