Dubbelgevouwen blad papier, met…

Jan Carel Josephus van Speijk, 1830, brief, NG-NM-10385-5-H

Dubbelgevouwen blad papier, op voorp. facsimilé van een brief van J.C.J. van Speyk aan mevr. De Dieu-van Tonderen; op p. 3 gedrukte uitleg (4 regels); overige pp. blanco. Gesigneerd. Gedateerd; b.: den 19den December 1830.

Begrafenisbriefje van Isaac Sweers

Erfg. van Colyn, 1673, brief, NG-72

Gedrukt begrafenisbriefje. Gesigneerd Erfg. van Colyn. Gedateerd; midden boven: ANNO 1673. Opschrift; midden boven: ANNO !&/£, Tegens Maendagh den 28. Augusty, / Werdt UE. ter Begraeffenis gebéden, met / ISAAC SWEERS.

Jager met hond, over een brief…

Eugène François de Block, 1840, tekening, RP-T-1929-13

Brief met twee ontwerpen voor…

Johannes de Bosch, 1776, tekening, RP-T-1938-141A

Brief aan Philip Zilcken

Eugénie Clapier-Houchart, in of voor 1919, brief, RP-D-1982-43-CLAPIER-H.-22

Brief aan Philip Zilcken

C. Hinlopen, 1926, brief, RP-D-1982-43-HINLOPEN(C.)-1

Brief aan Philip Zilcken

Alice Holbach, in of voor 1901, brief, RP-D-1982-43-HOLBACH(A.)-8

Brief aan Philip Zilcken

Alice Holbach, 1902, brief, RP-D-1982-43-HOLBACH(A.)-12

Brief aan Philip Zilcken

Frederik baron van Hogendorp, 1885, brief, RP-D-1982-43-V.HOGENDORP(F.)-1

Brief aan Philip Zilcken

J. de Jong, in of voor 1911, brief, RP-D-1982-43-DEJONG(J.)-1