Willem, prins van Oranje wil…

Willem II (koning der Nederlanden), brief, NG-NM-10388-2-C

Brief, aan een zijde met potlood beschreven. Gesigneerd; r.o.: Willem Pr. van Oranje. Opschrift: Waarde Vriend Kruseman! / Het is mijn aangenaam aan U / verzoek te kunnen voldoen. Kom / bij mij in het Hoofdkwartier te / 's Hertogenbosch en ik zal voor / u poseeren. / U zeer toegenegene.

Brieven en documenten

diverse vervaardigers, brief, RP-D-2013-2

Brieven en documenten afkomstig van W. Vogelsang.

Brief van H. Pek

H. Pek, brief, NG-NM-10388-45-C

Dubbelgevouwen vel, 1p. beschreven met pen. Gesigneerd; m.r.: H. Pek. Gemerkt; l.b. (reliëf): "H. Pek".

Nagelaten geschriften van Cornelis…

Cornelis Ploos van Amstel, handschrift, RP-T-1948-730

Nagelaten geschriften van Cornelis Ploos van Amstel, bevattende: verhandelingen etc. betreffende schilder-, beeldhouw- en dichtkunst; dichtwerken door Ploos van Amstel en anderen; documenten en brieven aan Cornelis Ploos van Amstel door Jacobus Buys, Reinier Fonteyn, Hendrik Feijt, Hendrik Kobell…

Dossier mbt de schilder Willem…

Willem Hendrik Schmidt, dossier, RP-D-1981-2

Dossier met brieven, documenten, en enkele gedrukte stukken, alle met betrekking tot de schilder Willem Hendrik Schmidt (1890-1849). Stukken bij elkaar in een oude map van karton bekleed met bruin papier, binnen lichtgroen papier. Deze map in moderne map bekleed met groen linnen, op de rug een…

Brief aan anoniem

Richard Roland Holst, brief, RP-D-1987-9-39

Gedateerd 1935 in latere hand.

Brief aan de heer van Herpen

Richard Roland Holst, brief, RP-D-2003-106-25

Brief gedateerd 12 augustus 1922 in latere hand.