Borduursel voor het uniform voor de…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-55

Borduursel voor het uniform voor de kapiteins, kapiteins-luitenant en luitenants eerste en tweede klasse van de Marine. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Uniform van de officieren van de…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-9

Uniform van de officieren van de transport-trein. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Uniform van de officieren van de…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-41

Uniform van de officieren van de artillerie transporttrein van de Oost-Indische troepen. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Ponjaardkoppel voor adelborsten op…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-61

Ponjaardkoppel voor adelborsten op het Koninklijk Instituut voor de Marine. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Uniform voor de kapiteins en…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-52

Uniform voor de kapiteins en kapitein-luitenants van de Marine. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Borduursel voor het uniform voor…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-58

Borduursel voor het uniform voor adelborsten eerste klasse van de Marine. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Uniform van de officieren van de…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-12

Uniform van de officieren van de mineurs en sappeurs. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Uniform van de officieren van de…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-21

Uniform van de officieren van de jagers van het Limburgs Bondscontingent. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Borduursel voor het uniform voor de…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-53

Borduursel voor het uniform voor de kapiteins en kapitein-luitenants van de Marine. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Uniform van de officieren van de…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-7

Uniform van de officieren van de veldartillerie. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.