Kind met pijl en schild

Hans Holbein (II), 1547, prent, RP-P-OB-4509BB(V)

Kind rent met een pijl en schild in zijn handen. In de marge boven de prent staat de tekst Exod. XIX.

Wijze vrouw uit Tekoa in gesprek…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511T(V)

Een wijze vrouw uit Tekoa knielt voor koning David en confronteert hem met zijn daden. In de marge boven de afbeelding staat de tekst II Regvm XIIII [2 Samuel 14].

Drieëenheid

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511II(V)

Christus tronend met kruisvaandel naast God tussen zuilen in de hemel. Tussen hen in zweeft het symbool van de heilige Geest, een duif. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Psalm CIX. De prent is beklad met pen in bruin.

Job in discussie met vrienden

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511EE(V)

Job zit naakt op een boomstronk met zijn handen gevouwen. Twee mannen, waarschijnlijk zijn vrienden, staan voor hem en maken gebaren met hun handen. Zij voeren een discussie met Job na zijn klaagzang. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Iob XV [Job 15].

Titelpagina voor 'Alle de werken'…

Romeyn de Hooghe, 1679, prent, RP-P-OB-48.991

Titelgegevens in het Nederlands, met daartussen een ornament van vlechtwerk. Op achterzijde blad eveneens Nederlandse tekst.

Jakob zegent Efraïm en Manasse

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511D(V)

Jakob zegent Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Genesis XLVIII.

De heilige Petrus

anoniem, 1495, prent, RP-P-1922-246B

Blad uit een boek, met twee kolommen gedrukte tekst. In de rechter kolom een afbeelding van Petrus met sleutel en boek. Rechts onder twee wapenschilden.

Altaar in de nieuwe tempel in…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511LL(V)

Altaar in de nieuwe tempel volgens de aanwijzingen van God zoals Ezechiël het te zien krijgt in een visioen. Op de treden van het podium naar het altaar staat Latijnse tekst. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Ezech. XLIII.

Vernietiging van legers van Farao…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511F(V)

De legers van de Farao verdrinken in de Rode Zee tijdens hun achtervolging van de Israëlieten. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Exodi XIIII & XV.

Dwaas wordt uitgelachen

Hans Holbein (II), 1538 - 1543, prent, RP-P-OB-4511HH(V)

Een dwaas heeft vogelveren in zijn haren gestoken en loopt met houten stokken als een soort wapenrusting langs drie kinderen die hem uitlachen. De bovenmarge met tekst ontbreekt, waarschijnlijk hoort deze afbeelding bij Psalm 53. Opmerkelijk is dat deze prent in later tijd is beklad met pen in…