Vernietiging van legers van de…

Veit Rudolf Specklin, naar Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-1965-1354

Job op de mesthoop

Veit Rudolf Specklin, naar Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-1965-1403

Mozes ontvangt de tafelen der wet

Veit Rudolf Specklin, naar Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-1965-1358

Tenen en duimen van Adonibezek…

Veit Rudolf Specklin, naar Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-1965-1372

Engel doodt de troepen van Sanherib

Veit Rudolf Specklin, naar Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-1965-1398

Verzamelen van het manna

Veit Rudolf Specklin, naar Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-1965-1355

Jona zit onder de wonderboom

Veit Rudolf Specklin, naar Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-1965-1429

Droom van Farao

Veit Rudolf Specklin, naar Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-1965-1349

Nadab en Abihu gedood door vlammen

Veit Rudolf Specklin, naar Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-1965-1361