Ahasveros geeft de ring aan…

Matthijs Pool, naar Bernard Picart, 1720 - 1728, prent, RP-P-OB-103.382

Koning Ahasveros doet de zegelring af die hij van Haman, vijand van de Joden, had afgenomen en geeft die aan Mordechai. Ester staat tussen hen in en geeft Mordechai het beheer over Hamans bezittingen. Illustratie van de bijbeltekst Est. 8:2. Onder de voorstelling de titel in het Hebreeuws, Engels,…

Daniël in de leeuwenkuil

Matthijs Pool, naar Bernard Picart, 1720 - 1728, prent, RP-P-OB-103.383

Daniël zit geknield in een grot, omringd door leeuwen. Illustratie van de bijbeltekst Dan. 6:17. Onder de voorstelling de titel in het Hebreeuws, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.

Christus spreekt tot de…

Matthijs Pool, naar Arnold Houbraken, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-220

Christus wijst de schriftgeleerden en de farizeeën op een witgepleisterd graf. Hij vergelijkt hen met het graf, dat er van buiten wel fraai uitziet, maar vol ligt met doodsbeenderen en andere onreinheden. Illustratie van de bijbeltekst Mat. 23:27. Onder de voorstelling de titel in het Hebreeuws,…

Standbeeld van de Zomer

Matthijs Pool, naar Barend Graat, naar Francis van Bossuit, 1727, prent, RP-P-1907-4098

Voor- en achteraanzicht van een standbeeld van de Zomer, met een korenschoof. Onder de voorstelling genummerd: LXVIII en LXVIX.

Ontvangst van elegant gezelschap

Matthijs Pool, naar Bernard Picart, 1713, prent, RP-P-OB-65.619

Een elegant gezelschap wordt ontvangen in een tuinkamer. Een man wijst met zijn degen op een groep bedienden die drank in glazen schenkt. Op de achtergrond een tuin met een standbeeld van Mercurius.

Jonatan en zijn wapendrager doden…

Matthijs Pool, naar Bernard Picart, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-215

Jonatan en zijn wapendrager doden twintig Fillistijnen. De menigte rent in paniek weg. Illustratie van de bijbeltekst 1 Sam. 14:13. Onder de voorstelling de titel in het Hebreeuws, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.

Graflegging van Christus

Matthijs Pool, naar Carracci, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-221

Christus wordt door Jozef van Arimatea in het rotsgraf gelegd. Maria en Maria Magdalena treuren naast het lichaam van Christus. Illustratie van de bijbeltekst Mat. 27:60. Onder de voorstelling de titel in het Hebreeuws, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.

Bas-reliëf met Hercules en Omphale

Matthijs Pool, naar Barend Graat, naar Francis van Bossuit, 1727, prent, RP-P-1907-4106

Hercules in vrouwenkleding en koningin Omphale zitten in de slaapkamer. Pan - die verliefd is op de koningin - ligt languit naast het bed waar hij zojuist door Hercules is uitgetrapt. Op de achtergrond zijn Omphales dienaren toegesneld met een fakkel. Midden onder genummerd: XXVIII.

Standbeeld van de Herfst

Matthijs Pool, naar Barend Graat, naar Francis van Bossuit, 1727, prent, RP-P-1907-4099

Achter- en vooraanzicht van een standbeeld van de Herfst, met een hoorn des overvloeds gevuld met druiven. Onder de voorstelling genummerd: LXX en LXXI.

Storm op het Meer van Galilea

Matthijs Pool, naar Bernard Picart, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-217

Het schip met Christus en zijn leerlingen raakt plotseling in een zware storm. De leerlingen zijn bang, maar Christus slaapt rustig door. Illustratie van de bijbeltekst Mat. 8:25. Onder de voorstelling de titel in het Hebreeuws, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.