Borduursel voor het uniform voor de…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-55

Borduursel voor het uniform voor de kapiteins, kapiteins-luitenant en luitenants eerste en tweede klasse van de Marine. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Uniform van de officieren van de…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-9

Uniform van de officieren van de transport-trein. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Borduursel voor het uniform voor…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-58

Borduursel voor het uniform voor adelborsten eerste klasse van de Marine. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Uniform van de officieren van de…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-12

Uniform van de officieren van de mineurs en sappeurs. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Uniform van de officieren van de…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-7

Uniform van de officieren van de veldartillerie. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Uniform voor adelborsten op het…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-59

Uniform voor adelborsten op het Koninklijk Instituut voor de Marine. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Uniform van de officieren van de…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-13

Uniform van de officieren van de genie. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Borduursels voor het uniform van de…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-50

Borduursels voor het uniform van de vlagofficieren van de Marine. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Uniform van de blanke en zwarte…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-44

Uniform van de blanke en van de zwarte officieren van de Surinaamse Schutterij (van Paramaribo) van de West-Indische troepen. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.

Borduursels voor het uniform van de…

Louis Salomon Leman, 1845, prent, BI-B-FM-141-51

Borduursels voor het uniform van de vlagofficieren van de Marine. Illustratie in een boek uit 1845 over de uniformen en kledingstukken van de Nederlandse land-, zeemacht en schutterijen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen.