Man bij een bisschop bij een…

Daniël Veelwaard (I), naar Jacob Smies, 1802 - 1809, prent, RP-P-1903-A-23190

Een man zit op schoot bij een bisschop, in een interieur met een sterfbed van een vrouw. Op de achtergrond meerdere geestelijken. Rechtsboven: Pl. III. Rechtsonder: Bladz. 130.

Vrouwen vissen een vrouw uit een…

Daniël Veelwaard (I), naar Jacobus van Meurs, 1823, prent, RP-P-1937-407

Een vrouw op een loopplank, vist een vrouw uit een sloot. Aan de kant van de sloot twee vrouwen en op de achtergrond rent een vrouw naar een huis. Rechtsonder: bl. 51.

Man met een zwaard bij een…

Daniël Veelwaard (I), naar Jacob Smies, 1802 - 1809, prent, RP-P-1903-A-23202

Een man met een zwaard staat wijdbeens voor een tafel, waaraan een gezelschap van heren zit. Rechtsboven: Pl. III. Rechtsonder: Bladz. 60.

Aankomst, bij den Dalm van den…

Daniël Veelwaard (I), naar Quirijn Maurits Rudolf Ver Huell, 1776 - 1851, prent, RP-P-OB-66.594

Vele figuren en soldaten bij een gebouw in een Indonesisch landschap. Onderaan: bl. 21.

Man stapt in een hemelbed bij een…

Daniël Veelwaard (I), naar Jacob Smies, 1802 - 1809, prent, RP-P-1903-A-23206

Een man, ontdaan van zijn mantel, hoed en zwaard die op een stoel liggen, stapt in een hemelbed waarin ook een dame zit. Op de achtergrond komen twee mannen door de deur. Rechtsboven: Pl. III. Rechtsonder: Bladz. 149.

Sprekende figuur op een baar

Daniël Veelwaard (I), naar Jacob Smies, 1802 - 1809, prent, RP-P-1903-A-23194

Een figuur op een baar, die door een stad gedragen wordt, spreekt tegen de verschrikte omstanders. Rechtsboven: Pl. I*. Rechtsonder: Bladz. 55.

Mannen in een slaapkamer en…

Daniël Veelwaard (I), naar Jacob Smies, 1802 - 1809, prent, RP-P-1903-A-23199

In een slaapkamer tuimelen twee heren over elkaar. Onder het bed en onder de tafel twee verstopte mannen. Soldaten stormen binnen door de deuropening. Rechtsboven: Pl. VI. Rechtsonder: Bladz. 206.

Lichamelijke oefeningen; apparaten…

Daniël Veelwaard (I), naar Jacob Smies, 1806, prent, RP-P-OB-66.603

Drie afbeeldingen; boven drie onderdelen van een apparaat, midden een apparaat voor hefoefeningen en onder een schematische afbeelding van passen als aanwijzing voor bewegingen. Rechtsboven: Pl. XIII.

Twee kinderen bij een vrouw in een…

Daniël Veelwaard (I), naar Jacobus van Meurs, 1776 - 1851, prent, RP-P-OB-66.617

Een vrouw zit op een stoel in een interieur en steekt haar hand uit naar een meisje dat met gebogen hoofd voor haar staat. Achter het meisje staat een jongen met een pet. Rechtsonder: bl. 46.

Tovenaar zwaaiend met een staf

Daniël Veelwaard (I), naar Jacob Smies, 1803, prent, RP-P-1907-4898

Een man zwaait met een staf bij twee gniffelende jongens. Achter hem een gebroken zuil. Rechtsonder: Bladz. 35. Linksonder: Antieke Helicon. rechtsboven: Pl. II.