Gedenksteen met het huis en wapen…

Ulpianus Sprongh, 1699 - 1700, prent, RP-P-1937-1769

Portret van Herman Witsius

Anthony van Zijlvelt, naar J. Heymans, 1675 - 1679, prent, RP-P-1907-3586

Portret van Herman Witsius, predikant en hoogleraar theologie te Franeker, staande in een kerk bij een opengeslagen bijbel. Onderaan in de marge een vierreglig vers in het Latijn.

Portret van Maurits, prins van…

Rienk Jelgerhuis, 1770, prent, RP-P-OB-104.258

Portret van Maurits. In de ondermarge zijn naam.

Portret van Louise de Coligny

Rienk Jelgerhuis, 1770, prent, RP-P-OB-104.062

Portret van Louise. In de ondermarge haar naam.

Portret van Willem Frederik, graaf…

Rienk Jelgerhuis, 1770, prent, RP-P-OB-105.019

Portret van Willem Frederik. In de ondermarge zijn naam en titels.

Portret van Hendrik Casimir II,…

Rienk Jelgerhuis, 1770, prent, RP-P-OB-105.041

Portret van Hendrik Casimir II. In de ondermarge zijn naam en titels.

Portret van Willem V, prins van…

Rienk Jelgerhuis, 1770, prent, RP-P-OB-104.778

Portret van Willem V. In de ondermarge zijn naam en titels.

Portret van Willem V, prins van…

Rienk Jelgerhuis, 1770, prent, RP-P-OB-104.777

Portret van Willem V. In de ondermarge zijn naam en titels.

Portret van de advocaat Johan van…

Salomon Savery, naar Wybrand de Geest (I), 1652, prent, RP-P-1905-1687

Portret van Sibrandus Francisci…

Jacob van Meurs, naar Theodor Faber, 1651, prent, RP-P-1907-3263

Portret van Sibrandus Francisci Eilshemius, predikant te Appingedam, op 57-jarige leeftijd. Onderaan in de marge een zesregelig vers in het Nederlands en een zesregelig vers in het Latijn.