Portret van Pieter Christiansz. Bor

Jacob Matham, 1625, prent, RP-P-OB-27.282X

Portret van Pieter Christiansz. Bor, op 66-jarige leeftijd. Geboren als apothekerszoon. Notaris te Haarlem, later raad en rentmeester-generaal van Noord-Holland, historicus en geschiedschrijver.

Illustratie voor de Hollandse…

Dirck de Bray (toegeschreven aan), 1654, prent, RP-P-1936-280

Vier stroken met in het klein de belangrijkste gebeurtenissen uit het jaar 1653. Bovenaan de benoeming van Oliver Cromwell tot Lord Protector (landvoogd) van Engeland.

Portret van tsaar Michaël…

Pieter Casteleyn (toegeschreven aan), 1653, prent, RP-P-BI-5639

Portret van de russische tsaar Michaël Fjodorovitsj Romanov met een tulband op zijn hoofd. onder het portret twee regels tekst in boekdruk met de naam en functie. Met tekst op het verso.

Loofhuttenfeest

Jan Luyken, 1702, prent, RP-P-1896-A-19368-1998

Het Joodse volk viert het loofhuttenfeest. In de straten worden loofhutten gebouwd. Op de voorgrond brengt men loofhout aan en wordt er muziek gespeeld. In een van de hutten wordt een maaltijd opgediend.

Synagoge waar een rabijn een wetrol…

Jan Luyken, 1702, prent, RP-P-1896-A-19368-1996

In een synagoge staat een rabijn op het spreekgestoelte (bima). Hij leest voor uit een wetrol van de Torah, die hij voor zich houdt. Enkele toehoorders houden hun rechterhand omhoog. Waarschijnlijk het Joodse feest Simchat Torah (Vreugde van de Wet).

Joodse familie aan tafel tijdens…

Jan Luyken, 1702, prent, RP-P-1896-A-19368-1997

Een Joodse familie samen rond de tafel . Er wordt wijn gedronken. Op de achtergrond komen de vrouwen en kinderen binnen.

Inzegening van een joods huwelijk

Jan Luyken, 1702, prent, RP-P-1896-A-19368-1999

Een Joodse bruiloft. De bruid en bruidegom staan met een gebedskleed over het hoofd onder een baldakijn (de choepa). De rabbijn zegent het paar. Op de voorgrond bekijken enkele mannen de bruidschat.

Man bij een bisschop bij een…

Daniël Veelwaard (I), naar Jacob Smies, 1802 - 1809, prent, RP-P-1903-A-23190

Een man zit op schoot bij een bisschop, in een interieur met een sterfbed van een vrouw. Op de achtergrond meerdere geestelijken. Rechtsboven: Pl. III. Rechtsonder: Bladz. 130.

Man met een zwaard bij een…

Daniël Veelwaard (I), naar Jacob Smies, 1802 - 1809, prent, RP-P-1903-A-23202

Een man met een zwaard staat wijdbeens voor een tafel, waaraan een gezelschap van heren zit. Rechtsboven: Pl. III. Rechtsonder: Bladz. 60.

Man stapt in een hemelbed bij een…

Daniël Veelwaard (I), naar Jacob Smies, 1802 - 1809, prent, RP-P-1903-A-23206

Een man, ontdaan van zijn mantel, hoed en zwaard die op een stoel liggen, stapt in een hemelbed waarin ook een dame zit. Op de achtergrond komen twee mannen door de deur. Rechtsboven: Pl. III. Rechtsonder: Bladz. 149.