Portret van Richard Stock

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599, prent, RP-P-1910-356

Portret van de Engelse theoloog Richard Stock, in ovaal met randschrift. Onder het portret een lofdicht.

Keizer ligt in bed

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1596, prent, RP-P-OB-31.414

Een keizer ligt in bed. Op tafel voor het bed liggen zijn helm, zwaard en een boek. In de haard brandt een vuur.

Hercules overlegt met Mars en…

Pieter Nolpe, naar Nicolaes Moeyaert, 1638, prent, RP-P-OB-76.467

Tableau vivant. Hendrik IV, die gekleed is als Hercules, overlegt met Mars en Minerva over de manier om Frankrijk weer tot een geheel te maken. Mercurius wijst naar de goden op de wolken. De Rechtvaardigheid zit nog vast onder de globe van het gespleten Franse Rijk en wordt bijgestaan door Vrede.…

Portret van Simon Grynaeus

Hendrick Hondius (I), 1599, prent, RP-P-1908-2681

Buste naar links van Simon Grynaeus. Onder het portret zijn naam en vier regels in het Latijn. Prent uit (deel 1 van) de serie portretten van beroemde hervormers.

Sobere maaltijd van de eerste…

Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1749

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: op de voorgrond zitten enkele vroege christenen rond een tafel. Ze danken God voor de eenvoudige maaltijd en eten brood. Op de achtergrond wordt soep gekookt en wordt water uit een bron gehaald. Onder: de H. Spiridon van Cyprus zit aan tafel met een gast. Hij…

Portret van Marco Girolamo Vida

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599, prent, RP-P-1909-4363

Portret van bisschop Marco Girolamo Vida, in ovaal met randschrift. Onder het portret een lofdicht.

Zegenen van objecten en mensen in…

Bernard Picart (atelier van), 1723, prent, RP-P-1904-667

Blad met zes voorstellingen van het zegenen van objecten en mensen in de rooms-katholieke kerk. Linksboven: De kerkgewaden worden gezegend. Rechtsboven: Een nieuw altaarkruis wordt gezegend. Links midden: Aanbidding van het kruis. Rechts midden: Een nieuwe monstrans wordt gezegend. Linksonder: Een…

De drie hogere wijdingen in de…

Bernard Picart (atelier van), 1722, prent, RP-P-1904-660

Blad met zes voorstellingen van het wijden van subdiakenen, diakenen en priesters in de rooms-katholieke kerk. Linksboven: De wijding van subdiakenen. Rechtsboven: De wijding van diakenen. Links midden: De wijding van priesters. De priesters houden ieder een kaars in de hand. Rechts midden: De…

Peruaanse begrafenisrituelen

Bernard Picart (atelier van), 1722, prent, RP-P-1911-3252

Blad met twee voorstellingen van Peruaanse begrafenisrituelen. Boven: Het lichaam van de overledene wordt op een troon naar het graf gedragen. Een nabestaande blaast met een spuit voedsel in de mond. Onder: een vorst wordt samen met zijn bezittingen begraven. Onder de voorstellingen een onderschrift…

Bizon, opposum en een pelikaan in…

Caspar Luyken, 1697, prent, RP-P-1896-A-19368-1107

Prent rechtsboven gemerkt: Pag: 187.