Portret van Hidde Heeremiet

Jacob Ernst Marcus, naar Hendrik Willem Caspari, 1821, prent, RP-P-OB-22.744

Buste van de boekhouder bij de admiraliteit van Amsterdam en mede-oprichter van Felix Meritis, Hidde Heeremiet.

Tekenende jongen en het portret van…

Jacob Ernst Marcus, naar Hendrik Willem Caspari, 1815, prent, RP-P-OB-22.747A

Buste van de kunstenaar François Joseph Pfeiffer (II) leunend op de rugleuning van een stoel en naast hem een afbeelding van een zittende, tekenende jongen.

Portretten van Joannes Wilmet en…

Jacob Ernst Marcus, naar Hendrik Willem Caspari, 1814, prent, RP-P-1881-A-4879-6

Portretten van de hoogleraren Joannes Wilmet en Johannes Kinker.

Twee tekenden kinderen en…

Jacob Ernst Marcus, naar Hendrik Willem Caspari, 1812, prent, RP-P-OB-22.749

Bustes van de kunstenaars Abraham Lion Zeelander en Anthony Oberman aan weerszijden van een afbeelding van twee tekenende kinderen bij een stoel.

Portret van Izaak Schmidt

Jacob Ernst Marcus, naar Hendrik Willem Caspari, 1812, prent, RP-P-1907-470

Buste van de kunstenaar Izaak Schmidt.

Portretten van H. Lageman, Ch.…

Jacob Ernst Marcus, naar Hendrik Willem Caspari, 1811, prent, RP-P-1907-487

Portretten van de kunstenaars Hendrik Lageman, Chrétien Dubois, Gerrit Jan Michaëlis en Anthonie van den Bos.

Portretten van H. Stokvisch, J.…

Jacob Ernst Marcus, naar Hendrik Willem Caspari, 1811, prent, RP-P-1904-2167

Portretten van de kunstenaars Hendrik Stokvisch, Jacob Smies en Daniël Kerkhoff. Onder elk portret een op de kunstenaar betrekking hebbend motief, respectievelijk koeien in een weide, een tekening met een komische voorstelling en een boerenschuur.

Grafmonument voor Ahasverus van den…

Jacob Ernst Marcus, naar Hendrik Jan van Amerom, 1807, prent, RP-P-1938-398

Het grafmonument van de predikant Ahasverus van den Berg met zijn portret, omlijst met een ouroboros als symbool voor de eeuwigheid. Bij het monument kijkt een treurende vrouw omhoog naar een vrouwenfiguur die op een bijbel op een sokkel leunt en met een hand naar een open plek tussen de wolken…

Dood van Archimedes

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1795, prent, RP-P-1907-4791

Bij de inname van Syracuse wordt Archimedes door een Romeinse soldaat gedood. Archimes zit in zijn studeervertrek en tekent een wiskundig cirkeldiagram. De Romeinse soldaat die het vertrek binnenkomt doodt hem met zijn zwaard.

Portret van…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808, prent, RP-P-1916-33