Schetsboek met 77 bladen

Pierre Joseph Hubert Cuypers, 1857 - 1859, schetsboek, RP-T-00-471

Schetsboek bestaande uit 77 genummerde bladen, één foutief genummerd blad en één ongenummerd blad met exterieurs, interieurs en plattegronden van kerken, liturgische objecten, altaren, ornamenten, beeldhouwwerk en meubels. Op het laatste blad (77 recto) een inhoudsopgave.