Koning Willem I sprekend met een…

Jean-Louis Van Hemelryck, 1829, prent, RP-P-OB-40.117

De koning sprekend in het park van Brussel met een man uit Zwitserland verdreven. Met vierregelig onderschrift. Onderdeel van de serie van 24 platen met ontmoetingen met koning Willem I, verschenen onder de titel 'Les rencontres' in 1829-1830.

Koning Willem I brengt een meisje…

Jean-Louis Van Hemelryck, 1829, prent, RP-P-OB-40.153

De koning brengt een jong meisje thuis, nadat zij de snuifdoos van haar moeder had verloren maar van hem een nieuwe had gehad. Met tweeregelig onderschrift. Onderdeel van de serie van 24 platen met ontmoetingen met koning Willem I, verschenen onder de titel 'Les rencontres' in 1829-1830.

Koning Willem I ontmoet zijn…

Jean-Louis Van Hemelryck, 1829, prent, RP-P-OB-40.135

De koning ontmoet een kind waarover hij peet is. Met eenregelig onderschrift. Onderdeel van de serie van 24 platen met ontmoetingen met koning Willem I, verschenen onder de titel 'Les rencontres' in 1829-1830.

Koning Willem I slaat het verzoek…

Jean-Louis Van Hemelryck, 1829, prent, RP-P-OB-40.141

De koning slaat het verzoek van de Franse ambassadeur om de uitlevering van Merlin aan Frankrijk af met de woorden 'La mer me l'a rendu ... Je le garde'. Met vierregelig onderschrift. Onderdeel van de serie van 24 platen met ontmoetingen met koning Willem I, verschenen onder de titel 'Les…

Koning Willem I leent geld voor de…

Jean-Louis Van Hemelryck, 1829, prent, RP-P-OB-40.157

De koning leent bij een blikslager geld om aan de armen te geven die hij op straat heeft ontmoet. Met tweeregelig onderschrift. Onderdeel van de serie van 24 platen met ontmoetingen met koning Willem I, verschenen onder de titel 'Les rencontres' in 1829-1830.

Koning Willem I ontvangt een…

Jean-Louis Van Hemelryck, 1829, prent, RP-P-OB-40.139

De koning ontvangt een jongeman die hem om de hand van zijn dochter vraagt en antwoordt dat dit een familiezaak is die hij met zijn vrouw moet bespreken. Met drieregelig onderschrift. Onderdeel van de serie van 24 platen met ontmoetingen met koning Willem I, verschenen onder de titel 'Les…

Koning Willem I bestraft een…

Jean-Louis Van Hemelryck, 1829, prent, RP-P-OB-40.127

De koning bestraft een vleier. Met tweeregelig onderschrift. Onderdeel van de serie van 24 platen met ontmoetingen met koning Willem I, verschenen onder de titel 'Les rencontres' in 1829-1830.

Koning Willem I stelt een man met…

Jean-Louis Van Hemelryck, 1829, prent, RP-P-OB-40.151

De koning stelt een man aan wie hij gehoor verleende, gerust als deze merkt dat zijn broek gescheurd is. Met tweeregelig onderschrift. Onderdeel van de serie van 24 platen met ontmoetingen met koning Willem I, verschenen onder de titel 'Les rencontres' in 1829-1830.

Koning Willem I laat een man met…

Jean-Louis Van Hemelryck, 1829, prent, RP-P-OB-40.133

De koning gebiedt een gendarme geen geweld te gebruiken tegen een man die hem met een verzoekschrift wil benaderen. Met eenregelig onderschrift. Onderdeel van de serie van 24 platen met ontmoetingen met koning Willem I, verschenen onder de titel 'Les rencontres' in 1829-1830.

Een kamerheer brengt een invalide…

Jean-Louis Van Hemelryck, 1829, prent, RP-P-OB-40.147

Een kamerheer brengt een invalide man, die om zijn kleding de koning niet durfde te benaderen, naar de koning. Rechts de koning verzoekschriften in ontvangst nemende. Met drieregelig onderschrift. Onderdeel van de serie van 24 platen met ontmoetingen met koning Willem I, verschenen onder de titel…