Het hostiewonder van Amsterdam

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1518, prent, RP-P-1877-A-219

Tekst onder prent, gedrukt van apart blok.

Graflegging

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1520 - 1521, prent, RP-P-BI-6298

Uit serie van 66 prenten. Geen tekst op verso.

De heiligen Silvester en Martinus

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1509 - 1513, prent, RP-P-1879-A-3461

Linker helft van een prent. Uit serie van drie prenten gedrukt van zes blokken. Heilige Sylvester en heilige Martinus, beide in groot ornaat naast elkander gezeten, Sylvester ter linkerzijde, Martinus ter rechterzijde. De eerste heeft een tiara op het hoofd en houdt een boek op schoot, de ander met…

De heiligen Christoffel en…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1509 - 1513, prent, RP-P-1887-A-12207

Rechter helft van een prent. Uit serie van drie prenten, gedrukt van zes blokken. Heilige Christoffel met staf, staand in rivier met Christuskind op rechter schouder. Heilige Sebastiaan met boog in linkerhand en pijlen in rechter.

Christus aan het kruis, met Maria…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1520 - 1521, prent, RP-P-2011-123

Christus aan het kruis met Maria en Johannes uit de Kleine Passie. De houtsnede is handgekleurd en gehoogd met goud (mantel Maria) en vermoedelijk gebruikt in een gebedenboek, gezien de (verbleekte) opschriften in pen in bruine inkt rechtsboven: ''samendi'' en onder. Op de verso is in pen met bruine…

Verzoeking van Christus

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ca. 1530, prent, BI-1898-A-1742-22

Verzoeking van Christus in de woestijn. De duivel, in de gedaante van een man met hoorns, vraagt hem om de stenen die hij vasthoudt in zijn kleed in broden te veranderen. Op de achtergrond de twee andere verzoekingen: Christus en de duivel op het dak van de tempel, waar de laatste Christus vraagt om…

Christus in de hof van Getsemane

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ca. 1530, prent, BI-1898-A-1742-41

Christus bidt in de hof van Getsemane. Zijn leerlingen Petrus, Johannes en Andreas zijn in slaap gevallen. Prent maakt deel uit van een boek.

Ornamentele titelpagina met figuren…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen (manier van), ca. 1530, prent, BI-1898-A-1742-1

Bovenaan drie figuren uit het Oude Testament. Links een man met zwaard en ezel (Bileam?), in het midden Mozes met de tafelen der wet en rechts koning David met de harp. Links en rechts van de omlijsting met de titel zuilen. Onderaan tonen twee putti een wapenschild met het drukkersmerk van Doen…

Christus voor Kajafas

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ca. 1530, prent, BI-1898-A-1742-47

Christus wordt voorgeleid aan de hogepriester Kajafas. Kajafas zit op een troon en staat op het punt om met beide handen zijn kleed te scheuren. Prent maakt deel uit van een boek.

Presentatie van Christus in de…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ca. 1530, prent, BI-1898-A-1742-18

Simeon houdt het Christuskind in zijn armen. Links op de voorgrond knielt Maria. Jozef houdt een mand met duiven in zijn hand. Prent maakt deel uit van een boek.