Het hostiewonder van Amsterdam

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1518, prent, RP-P-1877-A-219

Graflegging

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1520 - 1521, prent, RP-P-BI-6298

De heiligen Silvester en Martinus

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1509 - 1513, prent, RP-P-1879-A-3461

De heiligen Christoffel en…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1509 - 1513, prent, RP-P-1887-A-12207

Christus aan het kruis, met Maria…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1520 - 1521, prent, RP-P-2011-123

Verdrijving uit het paradijs

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ca. 1530, prent, BI-1898-A-1742-6

Christus in het voorgeborchte van…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ca. 1530, prent, BI-1898-A-1742-64

Christus in de hof van Getsemane

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ca. 1530, prent, BI-1898-A-1742-41

Opstanding

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ca. 1530, prent, BI-1898-A-1742-69

Verzoeking van Christus

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ca. 1530, prent, BI-1898-A-1742-22