De trap des levens

Cornelis Anthonisz., 1545 - 1553, prent, RP-P-1886-A-10296

Trapvormig bouwwerk vol mensen en dieren. Links vooraan ligt een baby in een bedje, rechts zit een grijsaard met zijn benen bungelend boven een open graf. Bij de baby begint een 'leeftijdentrap', die van wieg tot graf tien treden telt, tien levensfasen. Bij elke leeftijd is een beest te zien dat die…

Liggend meisje bang voor geesten…

Paul Gauguin, 1894, prent, RP-P-1956-25

Een meisje ligt met opgetrokken knieën op een kleed en houdt angstig haar handen voor haar gezicht omdat zij bang is voor de geesten van overledenen. Volgens het geloof van de Maoris tonen de geesten zich in lichtflitsen en deze heeft de kunstenaar drie weergegegeven tegen de donkere achtergrond.

Nadab en Abihu gedood door vlammen

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511J(R)

De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, begaan een zonde in de ogen van God door een verkeerd vuur in hun vuurschalen te maken. Ze worden gestraft door God en gaan dood in de vlammen. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Levitici X.

Judit en haar dienstmaagd gaan op…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511GG(R)

Judit loopt in haar mooiste kleding en begeleid door haar dienstmaagd door de stadspoort de stad Betulia uit. De stadsoudsten staan bij de stadspoort en een van hen maakt een zegenend gebaar. Rechts in de verte ligt het tentenkamp van Holofernes. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Judith…

Pyramus en Thisbe

Wolfgang Huber, 1500 - 1553, prent, RP-P-1927-301

Thisbe treft haar geliefde Pyramus stervend aan. Hij ligt op de grond bij twee bomen met een mes in zijn borst gestoken terwijl zij geschrokken naast hem staat. Links staat de leeuwin die in het verhaal de sluier van Thisbe aan stukken scheurt, deze sluier ligt op de grond. Tussen de bomen is een…

Bouw van de toren van Babel

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511A(V)

Mannen hijsen blokken steen via houten steigers naar boven bij de bouw van de toren van Babel. In de marge staat de tekst: Genesis XI.

Dood van Christus aan het kruis

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4400

Kruisiging van Christus en de twee misdadigers op de berg Golgotha. Onder het kruis van Christus staan soldaten, een van hen houdt een lans met een spons vast. Links staat een groep treurende vrouwen onder wie Maria. Rechts zit Pontius Pilatus te paard.

Opwekking van Lazarus

Urs Graf, 1506, prent, RP-P-1965-1236

Christus wekt Lazarus op uit de dood. Hij staat tegenover het graf en wijst op Lazarus, die door Petrus uit het graf wordt geholpen. Johannes heeft de deur van het graf geopend. De discipelen kijken toe. Op de achtergrond de scènes die vooraf ging: Marta komt op de weg tussen Betanië en Jeruzalem…

Verdrijving uit het Paradijs

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4509B(R)

Adam en Eva worden verdreven uit het Paradijs na hun zonden. Boven hen zweeft een engel met een vlammend zwaard die de boom van kennis bewaakt. De Dood is getuige van deze gebeurtenis. In de marge boven de prent staat de tekst Gen. III.

Tomas doodgestoken met een speer

Lucas Cranach (I), 1510 - 1514, prent, RP-P-OB-4445

De apostel Tomas knielt voor een altaar in een kerk en wordt door een soldaat doodgestoken met een speer. Achter hen staat een groep mannen waaronder de heidense priester die opdracht gaf tot deze marteldood. Linksboven op de wand hangen twee schilden met het keurvorstelijk en hertogelijk wapen van…