Landschap met twee Nederlandse…

Leonardus Schweickhardt, naar Johannes Hari (I), 1793 - 1862, prent, RP-P-OB-59.354

Landschap met twee soldaten. Ze dragen het uniform van de infanterie. Eën van hen zit op de grond, met een pijp in de mond. Rechtsboven genummerd: N. 1.

Twee Nederlandse soldaten in…

Leonardus Schweickhardt, naar Johannes Hari (I), 1793 - 1862, prent, RP-P-OB-59.355

Landschap met twee soldaten. Ze dragen het uniform van de jagers. Eén van hen zit op een steen en wijst in de verte. Rechtsboven genummerd: N. 2.

Twee jagers, 1814-1818

Leonardus Schweickhardt, naar Johannes Hari (I), 1814 - 1818, prent, RP-P-OB-87.296

Uniformvoorstelling van twee militairen van het 16e regiment jagers van de infanterie. Genummerd rechtsboven: Pl. 2. Onderdeel van een reeks van zeven platen van uniformen van de militairen van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode 1814-1818.

Huzaren van het 6e regiment,…

Abraham Vinkeles, 1820 - 1830, prent, RP-P-OB-87.297

Uniformvoorstelling van een groep van zes huzaren van het 6e regiment, verzameld rond een wachtvuur. Genummerd rechtsboven: Pl. 2. Onderdeel van een reeks van platen van uniformen van de militairen van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode 1820-1825.

Kanonnier, 1814-1818

Leonardus Schweickhardt, naar Johannes Hari (I), 1814 - 1818, prent, RP-P-OB-87.298

Uniformvoorstelling van een kanonnier staande naast een stuk geschut. Genummerd rechtsboven: Pl. 3. Onderdeel van een reeks van zeven platen van uniformen van de militairen van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode 1814-1818.

Twee militairen van een…

Leonardus Schweickhardt, naar Johannes Hari (I), 1814 - 1818, prent, RP-P-OB-87.295

Uniformvoorstelling van twee militairen van een linieregiment van de infanterie. Genummerd rechtsboven: Pl. 1. Onderdeel van een reeks van zeven platen van uniformen van de militairen van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode 1814-1818.

Twaalf personen in klederdracht van…

Ludwig Gottlieb Portman (toegeschreven aan), 1820 - 1830, prent, RP-P-1905-5962

Twaalf personen in klederdracht van verschillende landstreken, verzameld voor een dorpsherberg, ca. 1820-1830. Volgens de opschriften onder de titel gaat het om personen uit de streken Friesland, Alkmaar, Zuid-Beveland, Schokland en Walcheren. Zie ook de pendant.

Twaalf personen in klederdracht van…

Ludwig Gottlieb Portman (toegeschreven aan), 1820 - 1830, prent, RP-P-1905-5963

Twaalf personen in klederdracht van verschillende steden, op straat voor een stadsherberg, ca. 1820-1830. Volgens de opschriften onder de titel gaat het om vrouwen uit de plaatsen Zaandam en Hindeloopen, een vrouw uit de gegoede burgerij en andere personen met de beroepen van aanspreker,…

Twaalf personen in klederdracht van…

Ludwig Gottlieb Portman (toegeschreven aan), 1820 - 1830, prent, RP-P-OB-87.605

Twaalf personen in klederdracht van verschillende steden, op straat voor een stadsherberg, ca. 1820-1830. Volgens de opschriften onder de titel gaat het om vrouwen uit de plaatsen Zaandam en Hindeloopen, een vrouw uit de gegoede burgerij en andere personen met de beroepen van aanspreker,…

Twaalf personen in klederdracht van…

Ludwig Gottlieb Portman (toegeschreven aan), 1820 - 1830, prent, RP-P-OB-87.606

Twaalf personen in klederdracht van verschillende landstreken, verzameld voor een dorpsherberg, ca. 1820-1830. Volgens de opschriften onder de titel gaat het om personen uit de streken Friesland, Alkmaar, Zuid-Beveland, Schokland en Walcheren. Zie ook de pendant.