Veldslag bij Waterloo, den 18 Juny…

Jan Anthonie Langendijk Dzn, 1815, prent, RP-P-1882-A-6081

De slag bij Waterloo, 18 juni 1815. Weids gezicht van het slagveld, met links van het midden het moment dat de prins van Oranje gewond raakt. Links van de prins op de achtergrond wordt ook zijn paard ('Vexy') door een kogel getroffen. Links oprukkende Brunswijkers. Rechts in de verte het brandende…

Harddraverij te Leeuwarden, 1808

Jan Anthonie Langendijk Dzn, 1808, prent, RP-P-OB-67.814

Paardenraces op een vlakte buiten de stad Leeuwarden, met veel publiek aan weerszijden van de baan, 2 september 1808. In de marge het wapenschild van Friesland.

Monument op tweede eeuwfeest van de…

Jan Anthonie Langendijk Dzn, naar Johannes Jelgerhuis, 1820, prent, RP-P-OB-87.345

Allegorisch monument ter ere van het tweede eeuwfeest in 1818-1819 van de nationale synode van de gereformeerde kerk gehouden te Dordrecht van 13 november 1618 tot 29 mei 1619. Centraal in een ronde tempel zit de Godsdienst op een voetstuk waarop een afbeelding van de synode. Haar linkerhand rust op…

Bezwijken van de bekisting te…

Jan Anthonie Langendijk Dzn, 1809, prent, RP-P-OB-86.992

Watersnood in de straten van de stad Gorinchem als de bekisting langs de Kortendijk bezwijkt, januari 1809. Mensen dragen zakken met stenen aan om de doorbraak te stoppen. Rechts het logement 'De dubbele arend'. Met pendant.

Dijkdoorbraak bij Kedichem, 1809

Jan Anthonie Langendijk Dzn, 1809, prent, RP-P-OB-86.991

Doorbraak van de Lingedijk bij Kedichem tijdens de watersnood op 30 januari 1809. Verschillende personen klimmen in bomen om aan het water te ontkomen, links en rechts van de doorgebroken dijk vluchten groepen personen. Met pendant.

Bombardement van Algiers, 1816

Jan Anthonie Langendijk Dzn, 1816, prent, RP-P-OB-87.306

Het bombardement van Algiers in de nacht van 26-27 augustus 1816 door de gecombineerde Engels-Nederlandse vloot, onder commando van Lord Exmouth en jonkheer van Capellen. Middenrechts de brandende schepen van de zeerovers, links de stad gelegen op een heuvel.